Bomen met roetschorsziekte in Overvecht en Kanaleneiland gekapt

Foto: beterebomen.nl

De gemeente heeft zes esdoorns met roetschorsziekte in Overvecht en Kanaleneiland verwijderd. Het gaat om een esdoorn op de Orinocodreef in Overvecht en 5 esdoorns op en rond de Rooseveltlaan in Kanaleneiland.

De schimmel Cryptostroma corticale kan roetschorsziekte bij bomen veroorzaken, vooral bij esdoorns. De sporen van de schimmel dringen na besmetting via wondjes of takeinden de boom binnen. Vooral dode esdoorns zijn hier vatbaar voor, maar het kan ook voorkomen bij esdoorns die verzwakt zijn. Kenmerken van de ziekte zijn vlekken, slijmafscheiding, verkleuringen, scheuren in de bast en een zwarte laag sporen onder de schors. Het is een dodelijke ziekte: de boom sterft met als gevolg een verhoogde kans op stam- en takbreuk.
De sporen van de roetschorsziekte kunnen longen binnendringen met als gevolg een verhoogd risico op ontsteking van de longblaasjes. Dit risico geldt echter vooral voor boomverzorgers die vaak met dood hout van besmette bomen in aanraking komen. Om deze reden adviseren de GGD regio Utrecht en Stigas (kennisinstituut op het gebied van Arbo) dat boomverzorgers bij werkzaamheden beschermingsmiddelen gebruiken. De GGD regio Utrecht beoordeelt de gezondheidsrisico’s voor omwonenden als heel beperkt.
In Utrecht staan ongeveer 13.000 esdoorns. 45 van deze esdoorns verkeren in een slechte conditie. Voor deze bomen is een velvergunning verleend. Deze 45 esdoorns zijn onderzocht op roetschorsziekte. Daaruit blijkt dat er nog 9 esdoorns, verspreid over de stad, zijn aangetast. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd met een wijkbericht. De bomen worden zo snel mogelijk gerooid om verdere besmetting te beperken. Ook in de komende jaren blijft de gemeente bij de reguliere inspectie van esdoorns met een slechte conditie controleren op verschijnselen van de roetschorsziekte.

Reacties