Vlampijpateliers behouden en gerenoveerd voor Utrechtse kunstenaars

Foto: gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht gaat de Vlampijpateliers (Vlampijpstraat 50) grondig renoveren en verduurzamen.. Daarmee behoudt Utrecht een unieke plek voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Het pand is oorspronkelijk aangekocht om gesloopt te worden in verband met gebiedsontwikkeling. De Vlampijpateliers komen in permanent eigendom van de gemeente Utrecht.

Creatieve rafelranden en broedplaatsen zijn volgens de gemeente essentieel voor culturele en creatieve bedrijvigheid, het ontwikkelen van nieuw talent en cultureel ondernemerschap. Daarom kiest de gemeente in de gebiedsontwikkeling van het Werkspoorgebied voor het behoud van de betaalbare werkplekken voor makers in de Vlampijpateliers. Via DePlaatsmaker (voorheen SKW030 en Sophies Kunstprojecten) werken er meer dan 75 beeldend kunstenaars, ontwerpers en creatieven in de Vlampijpateliers. Na de verbouwing wordt het pand kostendekkend en langdurig verhuurd aan DePlaatsmaker.
Het pand is de afgelopen jaren beheerd met het oog op sloop en daardoor op dit moment in zeer slechte staat. De gemeente wil de Vlampijpateliers energieneutraal maken, zo veel mogelijk circulair renoveren en de huidige uitstraling behouden. Hierdoor wordt het pand weer voor 40 jaar geschikt om te exploiteren en beter toegankelijk gemaakt. De renovatie van de Vlampijpateliers draagt bij aan de ambitie van volledig verduurzaamd gemeentelijk vastgoed in 2040. Duurzaamheidsinvesteringen worden –onder meer- gedaan op natuurlijk momenten zoals groot onderhoud en renovatie.
Het pand aan de Vlampijpstraat 50 heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Het is gebouwd als kantoor voor het Werkspoor (de tekenkamer) en is een van de weinige panden uit de hoogtijdagen van het Werkspoor dat nog niet gesloopt is.
De gemeente gaat met marktpartijen in gesprek om te komen tot innovatieve ideeën voor de renovatie. Hiervoor is een marktconsultatie uitgeschreven. Deze marktconsultatie heeft niet tot doel om partijen te selecteren of contracteren. Met de marktconsultatie wil de gemeente informatie ophalen om de meest optimale aanbesteding uit te schrijven. Op basis van de marktconsultatie en aanbesteding wordt de planning voor de renovatie gemaakt.

'

Reacties

article
71752
De gemeente Utrecht gaat de Vlampijpateliers (Vlampijpstraat 50) grondig renoveren en verduurzamen.. Daarmee behoudt Utrecht
https://utrecht.nieuws.nl/kunstcultuur/71752/vlampijpateliers-behouden-en-gerenoveerd-voor-utrechtse-kunstenaars/
2019-05-27T15:54:51+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2019/05/27155437/vlampijpateliers.jpg
Kunst & Cultuur