Instorten kademuur Minstroom door achterstallig onderhoud

Foto: Pexels via pixabay

Op vrijdag 11 september stortte een deel van de kademuur bij de Minstroom in. Naar aanleiding daarvan werden er mondelinge vragen gesteld in de gemeenteraadsvergadering van 17 september. Wethouder Diepeveen antwoordt vandaag dat dit stukje kade toch eigendom van de gemeente blijkt te zijn.

Uit inspectie blijkt dat de oorzaak van het instorten van de kademuur ligt in achterstallig onderhoud van de kade. De gemeente inspecteert eens in de vijf jaar de kademuren. Echter de gemeente dacht dit deel van de kademuur particulier eigendom was. Uit het onderzoek naar de verzakking van de kade is gebleken dit dit ‘ge├»soleerde’ stukje kade toch eigendom is van de gemeente. In het eerste kwartaal van 2021 zal dit deel van de kade hersteld worden. Ook is de kade inmiddels opgenomen in het reguliere inspectieregime.
Het college ziet geen aanleiding om naar aanleiding van het instorten van de kademuur de inspectiefrequentie te verhogen omdat dit niet de oorzaak was van het instorten van de kademuur bij de Minstroom was.

Reacties