Gemeente en Centraal Museum krijgen nieuw depot

Foto: Kees Steenman

Het huidige gezamenlijke depot van de afdeling erfgoed van de gemeente en het Centraal Museum voldoet niet meer aan de eisen. In de afgelopen periode zijn scenario’s onderzocht voor een nieuw depot. Daar is nu een voorkeursscenario uitgekomen, dat afhankelijk van de integrale afweging bij de voorjaarsnota al of niet gerealiseerd kan worden.

Anke Klein (wethouder cultuur en erfgoed): ‘We hebben een belangrijke opdracht als het gaat om het bewaren van erfgoed en kunst voor de volgende generaties. Met de keuze voor een voorkeursscenario is een nieuw, passend depot weer een stap dichterbij’.
In december 2018 heeft het college van b en w besloten een drietal scenario’s uit te werken voor een passend depot. De onderzochte scenario’s zijn: Nieuwbouw Lage Weide, Nieuwbouw huidige locatie, Huur bij De Koninklijke Nederlandse Munt.
Op basis van de uitwerking van de scenario’s en de financiële verkenning (die geheim is vanwege de belangen van de gemeente en het museum), scoort de nieuwbouw in Lage Weide het best op de eisen die de gemeente en het Centraal Museum gesteld hebben. Er zijn voldoende vierkante meters beschikbaar en passende bewaaromstandigheden (stabiel binnenklimaat en toegankelijkheid voor een beperkte doelgroep) zijn goed realiseerbaar. Bovendien is de nieuwe locatie goed bereikbaar, is de interne logistiek goed te organiseren en biedt het de mogelijkheid om functies te bundelen. Bart Rutten, directeur Centraal Museum: ‘Een duurzaam museumdepot voor het Centraal Museum is onmisbaar om ook in de toekomst op professioneel niveau voor de collectie van de stad te blijven zorgen en zo bij te dragen aan de ambities van het museum als hèt museum van de stad Utrecht.’
De financiële consequenties die gemoeid zijn met het realiseren van het voorkeursscenario zijn aanzienlijk, maar de overige scenario’s zijn duurder. De financiële consequenties die horen bij de keuze voor het voorkeursscenario worden meegenomen in de integrale afweging die het college van b en w maakt in het kader van de Voorjaarsnota 2020.
 

Cookieinstellingen