Utrecht 60 jaar terug: Start bouw nieuwe woonwijk Overvecht

Foto: UN

Op donderdagmiddag 30 maart 1961 laat burgemeester De Ranitz de claxon loeien ten teken dat het opspuitingswerk voor de nieuwe woonwijk Overvecht kan beginnen. Een 800 woningen zullen hier in carré-vorm worden gesitueerd voor een kleine 3000 inwoners. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op zaterdag 1 april 1961.

Wethouder Derks van Volkshuisvesting en Openbare Werken herinnerde er in zijn toespraak aan, en dit deed ook burgemeester De Ranitz later, dat het voor boeren en tuinders wel zuur was geweest door de woningbouw verdreven te worden. Het is echter volgens het Utrechtsch Nieuwsblad nodig gebleken dat er, na Kanaleneiland, nog een nieuw uitbreidingsgebied kwam voor een 46.000 inwoners. Daarom heeft het gemeentebestuur zijn oog laten vallen op Overvecht.
De hoofddirecteur van Openbare Werken, de heer J.H. Hogendoorn, vertelde voorts dat het onteigenen van Overvecht in 2 etappes diende te geschieden. Er is voor hoogbouw en laagbouw een verhouding bepaald van 75:25 hetgeen beter is dan op Kanaleneiland waar deze verhouding 86:14 is.
Als het werk nodig voor de ontpoldering is voltooid zal het Zwarte Water ten zuiden van de Kardinaal de Jongweg kunnen worden gedempt. Ten slotte deelde de adjunct-directeur van de N.V. van Hattum en Blankevoort, aannemer te Beverwijk, nog mede dat het zand nodig om het terrein op te spuiten, van 7,5 km ver komt, uit grote plassen te Maarssen.

Reacties