Onderzoeksproject Lean naar mogelijkheden aardwarmte in Nieuwegein wordt niet voortgezet

Foto: Warmtebron Utrecht

Het onderzoeksproject Lean naar de mogelijkheden van aardwarmtewinning in Nieuwegein wordt niet voortgezet. Gezien de doorlooptijd van de besluitvormingsprocessen, het ontbreken van een afwegingskader en de krappe tijdsvensters voor het verkrijgen van subsidies, achten de initiatiefnemers van Warmtebron Utrecht het niet haalbaar het project voort te zetten.

‘We vinden het ontzettend jammer dat we dit aardwarmteproject in de gebouwde omgeving van Nieuwegein niet tot realisatie kunnen brengen”, zo laat Joris Peijster namens de projectdirectie weten. “Maar we zijn nog steeds gemotiveerd om aardwarmteprojecten binnen het opsporingsgebied in de regio Utrecht op te starten. Wij geloven in de kansen van deze techniek om zowel in Utrecht als in de rest van Nederland een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de energievoorziening en zo het behalen van de klimaatdoelstellingen.”
Dat Lean als project in Nieuwegein niet wordt voortgezet, neemt volgens Peijster niet weg dat aardwarmte in de provincie Utrecht volop in beeld blijft als potentiële duurzame bron voor het verduurzamen van de warmtevraag. “Ook in Nieuwegein blijft geothermie wat ons betreft op de agenda staan. Eind januari schaarde de voltallige gemeenteraad zich unaniem achter de opvatting dat aardwarmtewinning voor verduurzaming van het stadswarmtenet een realistische optie is.”
Om locatievoorstellen te kunnen beoordelen moet eerst het gemeentelijke afwegingskader worden aangescherpt en vastgesteld. Volgens Peijster hebben de initiatiefnemers van Warmtebron Utrecht achteraf bezien onderschat hoeveel tijd zorgvuldige procesvoering bij publieke besluitvorming over dit soort ontwikkelingen vraagt. “In het proces van Lean hebben we gemerkt hoe lastig het voor alle partijen is als beleid en regelgeving in beweging zijn. Voor de ontwikkeling van aardwarmte in de gebouwde omgeving is het daarom van groot belang dat de ontwikkeling van passend beleid doorgaat.”
Naast woorden van dank legt het consortium ook een uitnodiging neer bij de betrokken partijen om samen de geleerde lessen op te halen. Peijster: “Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat dit leergeld wordt uitgekeerd in vervolgtrajecten voor geothermie in de regio. Gelukkig heeft het onderzoeksproject Lean waardevolle informatie opgeleverd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van aardwarmte in de Utrechtse ondergrond. Zowel in het opbouwen als het delen van kennis is veel werk verzet waar op voortgeborduurd kan worden.”
Zo is de geplande onderzoeksboring voor het landelijke programma SCAN van EBN (Energie Beheer Nederland) ten oosten van de stad Utrecht interessant om voor mogelijke toekomstige projecten meer te weten te komen over aardwarmte in de Utrechtse ondergrond. Peijster: “Naast het delen van informatie willen we natuurlijk ook voortbouwen op de relaties met onder andere de provincie en gemeentes op het vlak van aardwarmte.”

Lees ook:

Verkenning naar onderzoeksboring voor aardwarmte aan oostkant van gemeente Utrecht

Onderzoek naar aardwarmte wordt voortgezet op locatie Hoek Zuidstede in Nieuwegein

Nog drie locaties in beeld voor aardwarmte

Reacties