Provincie Utrecht schrapt 3 miljoen m2 potentiële kantoorruimte

Foto: provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil 3 miljoen m2 aan nieuwbouwmogelijkheden voor zelfstandige kantoren schrappen, een reductie van 87 procent van de zogenaamde plancapaciteit. Dat moet leegstand van kantoren tegengaan, zonder dat Utrecht inboet als toplocatie voor bedrijven en instellingen.

De provincie Utrecht heeft een structurele overcapaciteit aan kantoorruimte, waardoor zelfs met de economische groei van dit moment te veel kantoorruimte leeg staat. Toch bieden de gemeenten in hun bestemmingsplannen nog steeds te veel ruimte voor het bouwen van nieuwe kantoren. “Met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Kantoren stemt de provincie de nieuwbouw af op de behoefte in de hele regio”, zegt gedeputeerde Mirjam Maasdam.
Het plan heeft betrekking op locaties binnen tien Utrechtse gemeenten: Amersfoort, Bunschoten, De Ronde Venen, Houten, Leusden, Stichtse Vecht, Utrecht, Veenendaal, Woerden en Zeist. De overige gemeenten in Utrecht hebben geen overcapaciteit voor nieuwbouw van zelfstandige kantoren.
Ook gemeenten ervaren leegstand van kantoren als een probleem”, zegt gedeputeerde Maasdam, “maar tegelijk houden ze op te veel locaties de mogelijkheid open om nieuwe kantoren te bouwen. Daarom moet de provincie zorgen voor afstemming op de behoefte. Reductie helpt alleen als het door meerdere gemeenten gebeurt. Dat vereist provinciale regie.”
Gedeputeerde Staten leggen het inpassingsplan nu voor aan Provinciale Staten. Uiteindelijk hebben die het laatste woord. De Utrechtse Staten bespreken naar verwachting op 10 december het voorstel.
Over de Utrechtse kantorenmarkt wordt al gesproken sinds 2011, toen de provincie een eerste onderzoek liet uitvoeren. In 2014 stelden Provinciale Staten de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand vast, bedoeld om nieuwe bestemmingen te vinden voor leegstaande kantoren en de planologische overcapaciteit te verminderen. Twee jaar later volgde de Thematische Structuurvisie Kantoren. Daarin kondigden Provinciale Staten al dat de nieuwbouwmogelijkheden zouden worden teruggebracht door middel van een inpassingsplan.
Gedeputeerde Maasdam: “Uitgangspunt is dat we in Utrecht alleen nieuwe kantoren bouwen waaraan behoefte is en waar dit niet leidt tot meer leegstand”, aldus gedeputeerde Maasdam.

Reacties