Diakonessenhuis schenkt 56 AED’s aan de stad

Foto: Diakonessenhuis

Op Wereld Hart Dag, 29 september, sloot het Diakonessenhuis op een bijzondere manier een Utrechts samenwerkingsproject af. Een tweejarig project, waarmee het ziekenhuis 56 AED’s schonk aan de stad, zodat er een uitgebreid AED-netwerk is ontstaan. In nauwe samenwerking met Utrechtse inwoners, de gemeente Utrecht en de leverancier werden zowel de AED’s geplaatst als voldoende burgerhulpverleners opgeleid. Ruim twintig Utrechters deden mee aan de afsluitende gratis reanimatiecursus op Wereld Hart Dag, een mooie afsluitende impuls voor het aantal burgerhulpverleners.

AED netwerk
Elke dag krijgen 40 mensen in ons land een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Als zij binnen zes minuten een reanimatie krijgen met een AED, is hun kans op overleven 50-70%. Daarvoor moet er binnen 500 meter een AED hangen. Het is daarom van groot belang dat er zoveel mogelijk AED’s toegankelijk zijn om de overlevingskans van mensen die getroffen worden door een hartstilstand te vergroten.

Burgerhulpverleners
Voor deze AED’s zijn voldoende burgerhulpverleners nodig die jaarlijks een reanimatiecursus volgen. Als de deelnemers zich na de training aanmelden bij HartslagNu, het nationale reanimatie-oproepsysteem, krijgen zij een oproep op het moment dat er bij hen in de buurt een reanimatie nodig is.
Tycho van der Spoel, cardioloog in het Diakonessenhuis: “Als cardiologen zijn we enthousiast over de realisatie van dit project. Juist op plaatsen met betrokken burgers en actieve bewonersorganisaties werkt het AED-netwerk het best. Burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer zijn, kunnen dan in de eerste (cruciale) minuten  hulp verlenen met een AED, terwijl een ambulance onderweg is. De leverancier verzorgt reanimatieopleidingen voor mensen die burgerhulpverlener willen worden, het is fijn dat we met ingang van vandaag weer nieuwe burgerhulpverleners hebben in Utrecht.”
John Taks, voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis over het samenwerkingsproject: “Ons ziekenhuis heeft al bijna 180 jaar hart voor de stad. We vinden gezondheid, preventie en passende zorg erg belangrijk. Bovendien vraagt de overheid in het Integraal Zorgakkoord aandacht voor het goed en toegankelijk houden van de zorg in de toekomst, en roept de zorgsector en de maatschappij op om samen met de overheid aan het werk te gaan om dat te bereiken.  We zien een stijging van het aantal mensen met hart- en vaatziekten. Dankzij deze samenwerking hebben we een mooie bijdrage geleverd aan een effectieve toegang tot de acute zorg. Ik ben er blij mee!”
De AED’s worden 24/7 gemonitord en op afstand uitgelezen door leverancier Fuego B.V.  Hierdoor weet het ziekenhuis altijd wat de status van de AED is, ook na een inzet, en kan er direct gehandeld worden.

Cookieinstellingen