Academisch Hospice Demeter en zorgorganisatie AxionContinu fuseren om zorg rond het levenseinde te versterken.

Foto: pixabay

Het Academisch Hospice Demeter in De Bilt fuseert per 1 januari 2022 met zorgorganisatie AxionContinu uit Utrecht. Dat hebben de Raden van Bestuur van beide partijen op 19 november jl. besloten.

Door deze verregaande samenwerking kunnen zorgprofessionals en zorgpartners in de regio makkelijker beschikken over een hoogspecialistisch palliatief netwerk, waardoor expertise en kennis op dit gebied beter toegankelijk wordt. Het regionaal palliatief netwerk richt zich met name op de meer complexe zorgvraag in de laatste levensfase en op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de palliatieve zorg. Voor cliënten betekent dit dat goede palliatieve zorg zich niet alleen tot de hospices beperkt maar breder in de regio ingezet kan worden, ongeacht de plaats waar een cliënt verblijft, of dat nu thuis is, in een verpleeghuis of een hospice.
Zeker nu mensen langer thuis blijven wonen en doorgaans het liefst ook thuis willen sterven, is het belangrijk dat een goede samenwerking plaatsvindt van zorgverleners rondom deze laatste fase van het leven en er een toegankelijke ontmoetingsplek is waar kennis kan worden uitgewisseld.
Met name de bundeling van specifieke palliatieve expertise en wetenschappelijke onderzoek van het Academisch Hospice Demeter, samen met de omvang en het brede palet aan kennis voor ouderen met complexe aandoeningen van AxionContinu, maakt de fusie tot grote meerwaarde voor de regio. Zorginnovaties als het verder ontwikkelen van balanszorg voor doelgroepen zoals bijvoorbeeld mensen met ALS krijgen nu meer kans van slagen.
Bestuurders Toosje Valkenburg (Demeter) en Martin den Hartog (AxionContinu) zijn blij met de fusie. Toosje: “Deze samenwerking is een prachtige kans om wat wij in Demeter leren naar buiten te brengen en zo de palliatieve zorg thuis te verbeteren en voor veel meer mensen beschikbaar te maken. Dat is ook de ambitie van Demeter.“ 
Martin vult aan: “Demeter heeft veel expertise op het gebied van de palliatieve zorg. Ze zijn één van de grondleggers van de hospicezorg in Nederland. Daarom zijn wij ook trots op de toetreding van Demeter tot AxionContinu. Met elkaars kennis en expertise versterken we elkaar en kunnen we de zorg voor mensen in de laatste levensfase naar een nog hoger niveau brengen”.
AxionContinu biedt wonen, zorg en revalidatie, thuis of in één van de locaties in Utrecht, IJsselstein en Lopik. Ruim 2000 medewerkers en 1000 vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning aan ruim 2500 cliënten.
Academisch Hospice Demeter is een bijzondere plek in De Bilt waar in een huiselijke omgeving deskundige toegewijde zorg geboden wordt aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Dit gebeurt in samenwerking met huisartsen, thuiszorg, UMC Utrecht en andere zorgverleners.

Reacties