Gemengd wonen project Nijevelt in De Meern feestelijk geopend

Foto: GroenWest

Het voormalig verzorgingshuis Nijevelt in De Meern is gisteren officieel heropend als gemengd wonen project voor huurders die de stap maken vanuit een maatschappelijke opvang of beschermde woonvorm naar zelfstandig wonen. Zij wonen samen met bewoners die er bewust voor kiezen om een woning te betrekken waarbij zij als ‘goede buur’ omkijken naar hun medebewoners. Het project is een samenwerking van woningcorporatie GroenWest, het Leger des Heils en gemeente Utrecht.

Wethouder maatschappelijke ondersteuning Maarten van Ooijen, Rob Meijrink (GroenWest), Arno Kleijn (Hemubo) en Reinier Dijkstra (Leger des Heils) onthulden een kunstwerk van kunstenares Ineke Out. Na afloop gaven twee bewoners de bestuurders een rondleiding door hun nieuwe gebouw en was er een barbecue voor de bewoners. “Wij zijn trots op deze bijzondere nieuwe woonvorm. Het is mooi om te zien dat iedereen als ‘goede buur’ in één gebouw woont”, aldus Rob Meijrink, manager Wonen en Vastgoed bij GroenWest.
In Utrecht is al veel ervaring met gemengd wonen projecten waarbij mensen uit verschillende doelgroepen samenwonen en naar elkaar omkijken. Wethouder Maarten van Ooijen: “In Utrecht moet er een thuis zijn voor iedereen. Daarom zetten we samen met onze partners in de stad in op dit soort gemengd wonen concepten. Want wonen is veel meer dan het stapelen van stenen, het is het bouwen van gemeenschappen waar mensen elkaar omkijken en elkaar kunnen ontmoeten.” “Bijzonder aan dit project is dat bewoners samen optrekken en oog hebben voor elkaar. Dat maakt de stap naar een zelfstandig thuis, voor onze bewoners, laagdrempeliger”, aldus Jan Jans, regiodirecteur Leger des Heils Midden-Nederland.
Het gebouw van het voormalig verzorgingshuis Nijevelt is gerenoveerd tot 33 één- en tweekamerappartementen. Vijftien huurders hebben de stap gemaakt vanuit een maatschappelijke opvang of beschermde woonvorm van het Leger des Heils (weer) om weer zelfstandig te gaan wonen. Door bijvoorbeeld dakloosheid kwamen ze bij het Leger des Heils terecht, maar zij hebben hun leven nu weer voldoende op orde en met behulp van ambulante begeleiding van het Leger des Heils op het gebied van financiën, werk en het opbouwen van een sociaal netwerk zijn zij in staat om zelfstandig te wonen. De andere Nijevelt-bewoners kijken als ‘goede buur’ naar hen om en trekken met elkaar op. Daarvoor hebben ze een gezamenlijke ontmoetingsruimte in het gebouw.
Acht woningen voor huurders die begeleid worden door het Leger des Heils zijn zogenaamde ‘Eerst een thuis’-woonplekken. Het Rijk heeft Utrecht als centrumgemeente 22,4 miljoen euro toegekend om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen met het plan ‘Living Lab, Eerst een Thuis’. Samen met regiogemeenten, aanbieders, woningcorporaties en kennisinstituten is Utrecht aan de slag gegaan om de komende jaren te zorgen voor minimaal 200 ‘Eerst een Thuis-woonplekken’. Het huisvesten en begeleiden in dit project gaat volgens de uitgangspunten van ‘Housing First’, letterlijk: ‘eerst een huis’, naar een stabiele woonplek. Vanuit dat eigen huis kunnen mensen met begeleiding en ondersteuning op maat werken aan hun herstel en aan een zelfstandig bestaan.

Reacties