Het ontslagrecht in Nederland vergeleken met ontslagrechten uit andere landen

Foto: CC0-Public Domain

Wist je dat het ontslagrecht in Nederland, in vergelijking tot andere landen, goede bescherming biedt aan werknemers? In Nederland is het in vergelijking met andere landen relatief moeilijk om ontslagen te worden. Dat heeft als werknemer zo zijn voordelen, maar als werkgever kan het frustrerend (en kostbaar) zijn wanneer je het idee hebt dat je werknemers onderpresteren. Het ontslagrecht in Nederland doet het (in de ogen van de werknemers) dus zo slecht nog niet. Om daar een beeld bij te vormen, zetten wij een aantal onderdelen van het Nederlandse ontslagrecht in een ander perspectief.

Werknemers in Nederland kunnen niet zonder reden ontslagen worden
Er is een onderscheid tussen ontslag met objectieve onderbouwing (laat dit individuele/persoonlijke of economische redenen zijn) en ontslag zonder objectieve onderbouwing. Van dat laatste heeft het Nederlandse ontslagrecht nog nooit gehoord. Nederland is namelijk één van de weinige landen waar een werknemer niet zonder geldige reden ontslagen kan worden. Het moet dan natuurlijk wél om een arbeidscontract voor onbepaalde tijd gaan. In het geval van een arbeidscontract voor bepaalde tijd, wordt het contract simpelweg niet (automatisch) verlengd. Met een contract voor onbepaalde tijd, zit je als werknemer in beginsel goed. Dit is natuurlijk handig om te weten en belangrijk om (als Nederlander) te koesteren.

Nederlands ontslagrecht eist een voorafgaande toetsing
Het is vrij zeldzaam dat een ontslag op voorhand getoetst dient te worden. Nederland is namelijk één van de weinige landen, die het op zo’n manier doet. Dit maakt het voor de werkgever moeilijker om ontslag door te voeren, maar het heeft als voordeel dat de ontslagverzoeken die worden doorgevoerd beter onderbouwd zijn dan in andere landen. Overigens is het in driekwart van de landen wel zo, net als in Nederland, dat de werknemer in beroep kan gaan tegen het ontslag, waarbij uiteindelijk de rechter bepaalt of het ontslag geldig is of niet.

Het ontslagrecht in Nederland kent speciale ontslagverboden
Tijdens het werknemerschap kunnen zich bepaalde situaties voordoen waarin je beschermd bent tegen ontslag. Dit zijn ‘speciale’ ontslagverboden en deze gelden lang niet in alle landen. Zo ben je in Nederland tegen ontslag beschermd tijdens ziekte. Ook ben je beschermd tegen ontslag bij zwangerschap, zwangerschaps- en bevallingsverlof en daarna tijdens de eerste 6 weken dat de werknemer weer begonnen is met werken. Tot slot mag de werkgever je niet ontslaan vanwege het feit dat je lid bent van een vakbond of andere vergelijkbare organisatie.

Ontslag brengt grote kosten mee voor werkgever
Het ontslagrecht in Nederland geeft de werknemer goede bescherming. Zelfs als er goede gronden zijn voor het ontslag, zijn daarmee flinke kosten gemoeid voor de werkgever. Dat is in andere Europese landen niet anders. De volgende case ligt voor: een 30-jarige werknemer met een jaarsalaris van € 30.000,- en 4 dienstjaren wordt ontslagen. In Nederland krijgt de werknemer ongeveer € 3.500,- aan vergoedingen. Dit bedrag ligt iets lager dan de andere Europese landen zoals Spanje, Portugal, Finland, Hongarije, en Luxemburg. Er zijn echter landen waarbij de werkgever nog veel meer moet betalen. Bijvoorbeeld in België waarbij de werkgever in dezelfde situatie bijna € 25.000,- moet betalen of Italië waar het bedrag op meer dan € 55.000,- ligt.

Eén ding hebben alle landen haast wel gemeen: het totaal aantal jaren dienstverband bij de huidige werkgever bepalen de hoogte van de ontslagvergoedingen.

Ontslagrecht Nederland: zo slecht nog niet
Eén ding is zeker: Nederlandse werknemers zijn enorm goed beschermd. Al helemaal als zij werken op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. De werknemers kunnen niet zonder objectieve reden ontslagen worden, wat bij andere landen wel het geval is. Daarnaast liggen de ontslagvergoedingen in lijn met de rest van de Europese landen. Bovendien moet het ontslag voor de werknemer goed onderbouwd worden. Je kan je afvragen of het voor de werkgever ook een goed systeem is. Op dat gebied worden er ook continu veranderingen doorgevoerd, zoals de compensatie van de werkgever van de transitievergoeding bij langdurige ziekte en de nieuwe ontslaggrond: ‘i-grond’. Wat vind jij? Is het ontslagrecht in Nederland goed geregeld?

Cookieinstellingen