Bredere fietspaden en voorrang voor fietsers op doorfietsroute Lage Weide – Nieuwegein – Houten

Foto: Mabel Amber via Pixabay

Bredere fietspaden, voorrang op kruisend verkeer en meer bomen en groen: zo wil gemeente Utrecht het aantrekkelijk maken om de fiets te nemen van Lage Weide naar Houten en andersom. Met het vandaag verstuurde startdocument maakt het college van Utrecht een begin met de uitwerking van dit project.

Utrecht, Nieuwegein, Houten en de provincie Utrecht willen het aantrekkelijker maken om de fiets te nemen op de route Houten, Nieuwegein, Papendorp, Leidsche Rijn, Lage Weide. Daarom verbeteren we de verkeersveiligheid, het fietscomfort en de aantrekkelijkheid van de route. Vergroening hoort daar ook bij. Hiermee werken we aan een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke regio. 
De route loopt in Utrecht op Lage Weide vanaf de kruising met de Niels Bohrweg over de Atoomweg en Elektronweg naar het Amsterdam-Rijnkanaal. De route volgt de westelijke oever van het kanaal tot de gemeentegrens met Nieuwegein (zie kaartbeeld). 
De infrastructuur is op grote gedeelten van de route in de gemeente Utrecht al in goede staat. De overige delen worden verbeterd. Op de Atoomweg is er extra aandacht voor het verkeer dat de fietsroute kruist. Het fietsbruggetje wordt verbreed bij de Oude Vleutenseweg, langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De situatie wordt veiliger gemaakt bij de uitrit van de aluminiumfabriek Nedal waar vrachtverkeer en twee doorfietsroutes elkaar kruisen. Er wordt een fietsstraat gerealiseerd bij de ingang van de busremise en een veiliger situatie voor bussen en fietsers.
Daarnaast wordt over de gehele route de kwaliteit door de fietspaden verbeterd door waar mogelijk ze te verbreden naar vier meter en door fietsers op de route voorrang te geven op kruisend verkeer. Om fietsers uit aangrenzende buurten beter naar deze route te leiden, worden toeleidende routes goed aangesloten. Tot slot worden zo veel mogelijk bomen en ander groen toe gevoegd aan de route. Alleen dan kan het een aantrekkelijke route worden langs het Amsterdam Rijn-Kanaal en het nu nog erg stenige Lage Weide. 

Cookieinstellingen