Presenteer milieuoverwegingen voor locatiekeuze energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Foto: provincie Utrecht

Geef meer inzicht hoe milieu-informatie een rol heeft gespeeld bij de locatiekeuze van het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop in de gemeente Utrecht. Er is hierover al veel informatie beschikbaar. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Utrecht heeft de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Rijne Energie c.s. wil een energielandschap ontwikkelen met vier windturbines en acht zonnevelden in de polders Rijnenburg en Reijerscop in Utrecht. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. 
Het rapport beschrijft over het algemeen goed welke milieueffecten optreden bij de aanleg van de windturbines en zonnevelden en er ligt een volwaardig compensatieplan voor weidevogels. Wel ontbreekt nog inzicht hoe de locatiekeuze voor Rijnenburg en Reijerscop tot stand is gekomen en welke milieuoverwegingen daarbij een rol hebben gespeeld. De locatie Rijnenburg en Reijerscop is in eerdere plannen als zoekgebied voor duurzame energie opgevoerd. Hierover is echter nog niet een definitief besluit genomen, waarbij ook milieuoverwegingen voor deze en andere potentiële locaties op een rij zijn gezet. Doe dit daarom alsnog, schrijft de Commissie in haar advies.
Het plan biedt ruimte voor acht windturbines. Op basis van de door de eigenaren ter beschikking gestelde gronden is er nu plaats voor maximaal vier. Maak duidelijk of de gekozen inrichting het mogelijk maakt om eventueel later windturbines en zonnevelden bij te plaatsen in het gebied. 
De gemeente neemt het advies over en legt het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voor.

Cookieinstellingen