Voorlopig sloopbesluit Schaepman-, Troelstra- en Kuyperstraat

Foto: Pixabay

Vorige week heeft Portaal aan de bewoners verteld dat Portaal een voorlopig sloopbesluit heeft genomen voor de Schaepman-, Troelstra- en Kuyperstraat. Portaal wil deze woningen graag slopen en hier nieuwe woningen bouwen. Of Portaal ook echt kan en mag slopen hangt af van de gemeente en de (buurt)bewoners.

Om te kunnen slopen en later op deze plek nieuwbouw te bouwen moet Portaal goedkeuring krijgen van de gemeenteraad en het college van B&W. Ook de bewoners moeten de plannen en het sociaal plan goedkeuren. Dit heet een draagvlakmeting. In het sociaal plan, dat Portaal samen met de nog op te richten bewonerscommissie maakt, komt te staan waar de bewoners recht op hebben. U moet dan denken aan urgentie, recht op terugkeer en verhuisvergoeding. Voor de bewoners kwam dit besluit niet onverwachts. Zij hadden vooral veel vragen over het proces dat komen gaat.
Van de 72 woningen aan deze drie straten zijn er 68 van Portaal. Daardoor is er sprake van een zogeheten Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierdoor is het onderhoud in beheer bij VB&T. Inmiddels is Portaal met alle eigenaren in overleg om deze woningen terug te kopen.
Portaal onderzocht nog een extra keer de gehele constructie. Hier kwam uit dat de constructie van het gebouw veilig is. De scheuren die een aantal bewoners in hun woning ziet, zitten in het stucwerk en hebben geen invloed op de veiligheid van de constructie.
Op zondag 21 november 2021 brak de trap van de eerste verdieping naar de begane grond af in een flat aan de Schaepmanstraat. Gelukkig raakte er niemand gewond. De trap is direct gestut om de situatie weer veilig te maken voor de bewoners. Uit onderzoek blijkt dat de trap is afgebroken omdat het stalen profiel waar de trap op steunt door roest is aangetast. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het trappenhuis in het verleden langdurig met chloor is schoongemaakt.
Omdat de flats aan de Kuperstraat en Troelstrastraat identiek zijn aan de Schaepmanstraat herstelde Portaal alle trappenhuizen van deze flats. De trappen zijn inmiddels extra verstevigd met stalen balken die zijn bevestigd aan de wanden van het trappenhuis. De betreffende trap aan de Schaepmanstraat wordt naar verwachting in juni vervangen.

Reacties

Cookieinstellingen