Nieuwe appartementen aan de Jagerskade

Foto: gemeente Utrecht

Het voormalige party/congrescentrum ‘het Vechthuis’ aan de Jagerskade bij de Rode Brug staat leeg. De nieuwe eigenaren willen er 33 appartementen bouwen in de middenhuursector en 34 appartementen in de vrije huursector. Daarnaast komt er extra groen, kantoorruimte en ruimte voor horeca. De nieuwe plannen zijn een stap verder nu het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan heeft aangeboden aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, kan de ontwikkelaar beginnen met de bouw. De huidige verwachting is dat dit voor de zomer 2022 gebeurt.

Met het bestemmingsplan wil de gemeente het mogelijk maken om drie woongebouwen met 67 appartementen te ontwikkelen. Daarnaast wordt er kleinschalige horeca in de monumentale panden aan de Vecht gerealiseerd. In het gebouwtje van de kolfbaan komt een kantoorruimte. Het groen direct rond de bouwblokken wordt privé voor de bewoners. Er komt ook openbaar toegankelijk groen. Zo komt er een pad van de Loevenhoutsedijk naar de Jagerskade. Ook het groen aan de Vechtzijde en rond de horeca wordt openbaar toegankelijk.
Wethouder Klaas Verschuure: “Utrecht groeit, dus nieuwe plekken om te wonen zijn hard nodig. In Utrecht kijken we eerst naar plekken binnen de bestaande stad, waar woningen en voorzieningen kunnen worden toegevoegd. Dat is hier het geval waarbij de nieuwe bebouwing op een goede manier ingepast kan worden. Door deze plannen wordt het straks mogelijk om te wonen in het groen aan de Vecht. Deze plannen zijn niet alleen waardevol voor nieuwe bewoners, maar ook vanwege het extra groen voor de huidige omwonenden.”
Het grootste deel van het voormalig Vechthuis wordt afgebroken. De drie monumentale gebouwen aan de Jagerskade blijven behouden. Daarin komt kleinschalige horeca gericht op de buurt. Ook de oude kolfbaan blijft staan. De ontwikkelaar heeft een plan gemaakt met veel aandacht voor duurzaamheid. Alle woningen worden energieneutraal. De woningen krijgen geen gasaansluiting, maar worden voorzien van warmte uit de bodem en zonnepanelen.
Afgelopen jaren zijn er meerdere overleggen geweest met bewoners en andere belanghebbenden. In de zomer van 2020 is de bouwenvelop voor dit plan vastgesteld door het college. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in augustus en september 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 28 reacties (zienswijzen) binnen gekomen. De reacties gingen voornamelijk over de verkeersontsluiting, de effecten van de geur van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie en de route voor het bouwverkeer. Het bestemmingsplan is hier waar nodig op aangepast. Zo gaat de gemeente aan de slag met een andere route voor het bouwverkeer en gaat de gemeente onderzoeken of de verkeersveiligheid van de in-/uitrit op de Loevenhoutsedijk met aanvullende maatregelen verder verbeterd kan worden. Dit alles is uitgewerkt in het bestemmingsplan dat nu ter besluitvorming door het college aan de gemeenteraad is aangeboden.

Reacties

Cookieinstellingen