Nieuwbouw ‘met een smoel’ aan de Beneluxlaan stap dichterbij

Foto: gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe bestemmingsplan voor de Beneluxlaan 901 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Hiermee is de bouw van ongeveer 200 nieuwe appartementen (in het middenhuur segment) een stap dichterbij. Er staat momenteel een kantoorgebouw (het voormalige pand van Zorg van de Zaak) met een parkeerterrein. De initiatiefnemer van het plan is het bedrijf Huys te Voorn Vastgoed die hier een woongebouw wil realiseren.

Qua architectuur en inhoud gaat het gebouw iets toevoegen aan de wijk. ‘Nieuwbouw met uitstraling en smoel’ is het streven. Het woongebouw wordt maximaal 62 meter hoog. Er komen ongeveer 200 twee- en driekamerappartementen in. Deze zijn 50 tot 80 vierkante meter groot en alle geschikt voor mensen die een rolstoel gebruiken. 35 woningen zijn speciaal geschikt voor senioren. Op de begane grond komt er ruimte voor voorzieningen waardoor er een levendige plint van gebouw ontstaat. Ook komt er ruimte voor wijk-ondersteunende functies. Onderin het gebouw komt een parkeergarage voor de bewoners van het gebouw. Op het dak komen zonnepanelen of een groene inrichting. De woningen zijn voor senioren, starters en doorstromers. Het moet een woongebouw worden waarin iedereen zich thuis voelt, jong en oud. Alle nieuwe appartementen vallen in de categorie middenhuur en worden daarmee een goede aanvulling op het woningaanbod in het zuidwesten van Utrecht.
Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Ik ben heel blij dat er woningen bij komen in Transwijk, want daar is grote behoefte aan. Zeker in het middenhuur segment. Het wordt een mooi wooncomplex met een mix van bewoners. Door woningen voor senioren toe te voegen, stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt. De senioren laten namelijk vaak een ruimere woning achter waar bijvoorbeeld weer een jong gezin in kan komen te wonen. Volgens de plannen wordt het gebouw goed ingepast in de omgeving en zal het op deze plek ook een herkenningspunt kunnen worden.”
Directeur Carlo Andreoli van Huys te Voorn Vastgoed is verheugd over de samenwerking met de gemeente: “We kunnen op deze locatie middenhuur woningen ontwikkelen en daarmee tegemoetkomen aan de doelstellingen van Utrecht, zoals menging in de wijken, duurzame woningbouw en huisvesting voor verschillende doelgroepen onder wie senioren.”
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 17 september 2021 tot en met donderdag 28 oktober 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon iedereen erop reageren. Er zijn 17 reacties (‘zienswijzen’ genoemd) binnengekomen. Naar verwachting zal begin 2022 de gemeenteraad over het bestemmingsplan een besluit nemen. De bouw start pas als het bestemmingsplan definitief is en de ontwikkelaar ook een goedgekeurde omgevingsvergunning heeft. De start van de bouw is gepland in 2022.
Het plan voor de Beneluxlaan 901 draagt bij aan een gezonde en duurzame groei van de stad, zoals als ambitie opgenomen in het Coalitieakkoord en uitgewerkt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) en de Woonvisie. Daarin zijn passend en betaalbaar wonen belangrijke doelstellingen. Het plan draagt bij aan gezond stedelijk leven voor iedereen, klimaatadaptatie en diervriendelijk bouwen. Door dit project stijgt het aantal woningen in de stad.

Reacties

Cookieinstellingen