Regio Utrecht presenteert visiedocument over wonen, werken, groen en gezondheid

Foto: edwin van wanrooij

Met onder andere 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 125.000 nieuwe huizen willen 16 gemeenten in de regio Utrecht zorgen dat de regio klaar is voor 2040. Dit staat in het visiedocument dat deze 16 gemeenten naar de gemeenteraden sturen. De regio heeft in de afgelopen jaren een visie ontwikkeld op gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, energie en gezondheid voor de periode tot 2040. Deze visie, het Integraal Ruimtelijk Perspectief, vormt een antwoord op de groeiende vraag naar woningen in de regio en grote maatschappelijke opgaven op onder andere klimaatverandering.

“We moeten goed voorbereid zijn op de grote opgaven en veranderingen in onze regio, en tegelijkertijd de kwaliteit, karakter en kracht van onze regio behouden en versterken. Onze regio geeft hiermee het visitekaartje af.” aldus wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling), samen met wethouder Sander Jansen van Zeist de regionaal bestuurder voor het zogenoemde Integraal Ruimtelijk Perspectief.
“De regio Utrecht is fantastische plek om te leven. We hebben een prachtige natuur, mooie dorpen en steden met veel cultuurhistorie. Dat willen we behouden, en daarnaast ruimte maken voor die nieuwe maatschappelijke opgaven. Door slim om te gaan met onze ruimte kunnen we hier een plek voor iedereen maken en waar iedereen een goed leven kan hebben”, zegt wethouder Sander Jansen.
In het Integraal Ruimtelijk Perspectief worden de grote uitdagingen omschreven waar de regio voor staat en welke keuzes daarin gemaakt worden. Uitdagingen zoals het zorgen voor voldoende woningen, dat de regio bereikbaar blijft, van duurzame energie wordt voorzien en dat de landschappen in de regio behouden blijven.
Het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) is een samenwerking tussen 16 colleges van Burgemeesters & Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Ook de Provincie Utrecht, waterschappen en vele experts hebben meegeholpen aan dit IRP. Er vonden binnen de gemeenten de afgelopen jaren gesprekken plaats met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de wensen, behoeftes en opgaven waar elke individuele gemeente voor staat. Dit is door de gemeenten ingebracht en afgewogen om tot de beste regionale visie en strategie te komen.
Het is belangrijk om als zestien gemeenten samen te beslissen over hoe we deze uitdagingen aangaan, legt Jansen uit: “De optelsom van de wensen is op veel plekken groter dan de ruimte die we hebben. Als iedere gemeente bouwt aan haar eigen toekomst, lopen we tegen de grenzen van onze beschikbare ruimte aan.” Een gezamenlijke visie leidt aantoonbaar tot duidelijke en scherpe keuzes die lokale, regionale én nationale opgaven met elkaar verbinden. Op deze wijze kan er slim en (multi-)functioneel gebruik gemaakt worden van ruimte én is er voldoende slagkracht om de plannen te realiseren in nauwe samenwerking met Provincie en Rijk. Jansen en Verschuure noemen deze Utrechtse integrale en regionale samenwerking dan ook uniek in Nederland. Klaas Verschuure: “Wij zijn de eerste regio in Nederland die op deze manier de krachten heeft gebundeld en op deze manier heeft beschreven hoe de toekomst van onze regio er in 2040 uit zou kunnen zien.”
Aankomende maanden wordt het Integraal Ruimtelijk Perspectief behandeld in de zestien gemeenteraden. Als deze met het IRP instemmen worden in de gemeenten samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en overheden gewerkt aan de uitvoering. De regio wil elkaar ook hierin vast blijven houden en schouder aan schouder staan om de grote regionale, en tegelijkertijd nationale, opgaven aan te pakken.
Lees het volledige plan hier: https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/8929d9e1-7bfa-4825-9ebc-46bce8291dd6

Reacties