Één op de vijf Utrechtse ambtenaren in de top moet in 2026 een migratieachtergrond hebben

Foto: CU2030

Een op de vijf gemeenteambtenaren in topfuncties moet vanaf 2026 een migratieachtergrond hebben. Dat maakte het Utrechtse college gisteren bekend in een brief aan de gemeenteraad. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van GroenLinks waarmee gevraagd werd om meer diversiteit in de top van de gemeentelijke organisatie.

GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard is enthousiast over de plannen: “Utrecht is een kleurrijke stad. Daarom is het belangrijk dat de gemeentelijke organisatie een goede afspiegeling is van de diversiteit die de stad rijk is. De gemeente doet al veel, maar wij willen een versnelling hoger. Want er is nog een wereld te winnen als het gaat om de topposities. Met deze ambitieuze streefcijfers en bijbehorende plannen voor talentontwikkeling zetten we een flinke stap op weg naar eerlijke kansen voor iedereen.” 
Vorig jaar om deze tijd liet de culturele barometer van de gemeente zien dat slechts 10% van de ambtenaren in de gemeentelijke top (schaal 12 of hoger) een migratieachtergrond heeft. “Dat moet anders,” reageert Deldjou Fard. “Veel talenten met migratieroots staan te popelen om hogerop te klimmen en bij te dragen aan hun stad Utrecht. In alle lagen en dus ook in de topposities moet de gemeente diverser worden. Daarmee doen we recht aan de diversiteit die de stad rijk is.” GroenLinks diende daarom in mei van dit jaar een breed gesteunde motie in om de diversiteit in de top van de gemeente te vergroten. In de plannen die het college als reactie daarop gisteren presenteerde, staat dat het aantal mensen met een migratieachtergrond, zowel westers als niet-westers, in 2026 verdubbeld moet zijn tot 20%. Om dat te bereiken wordt onder andere ingezet op bredere werving en selectie en meer doorstroommogelijkheden voor talentvolle medewerkers in lagere schalen. Al eerder concludeerde de Sociaal Economische raad dat het voor mensen met een migratieachtergrond niet alleen lastig om op de arbeidsmarkt te komen, maar ook om door te stromen naar hogere functies.
Daarnaast komt er nog meer aandacht voor medewerkers uit de LHBTI+ gemeenschap, mensen met een arbeidsbeperking, MBO-ers en jonge medewerkers. Deze groepen zijn ondervertegenwoordigd of onderbelicht binnen de gemeente. “Verandering gaat niet altijd vanzelf”, reageert Deldjou Fard. “Daar is soms een zetje voor nodig, en soms zelfs een flinke zet. Ik ben er trots op dat de gemeente ons plan heeft omarmd en de benodigde zet durft te geven.” 
 

Reacties