Partij voor de Dieren presenteert conceptkandidatenlijst

Foto: PvdD

De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor de derde keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. De conceptkandidatenlijst met daarop 25 kandidaten is vandaag gepubliceerd. Hierop is te zien dat de huidige raadsleden Maarten van Heuven (tevens fractievoorzitter) en Anne Sasbrink respectievelijk op plek 1 en 2 staan. Op 21 november stellen de leden op het partijcongres de kandidatenlijsten officieel vast. Dan wordt ook het concept verkiezingsprogramma aan de leden voorgelegd.

De nummer 1 op de lijst voor Utrecht is Maarten van Heuven, de huidige fractievoorzitter. Hij zit sinds 2018 in de Utrechtse gemeenteraad voor de Partij voor de Dieren en zet zich onder meer in voor een beter dierenwelzijn in Utrecht, meer aandacht voor klimaatverandering, een gezonder, duurzamer en diervriendelijker voedselaanbod in Utrecht en een circulaire economie. Belangrijke wapenfeiten van Maarten zijn onder meer een nieuwe en verbeterde Nota Dierenwelzijn, het initiatiefvoorstel ‘Weer fossiele reclame uit de openbare ruimte’ en het feit dat de gemeenteraad in juli 2019 op zijn initiatief de klimaatcrisis uitriep.
De nummer 2 op de lijst is Anne Sasbrink. Zij zit sinds 2019 in de Utrechtse raad voor de Partij voor de Dieren. Anne is onder meer verantwoordelijk voor de dossiers Ruimtelijke Ontwikkeling, Groen en Biodiversiteit en heeft op dit vlak diverse successen in de raad behaald. Zo kreeg zij voor elkaar dat de raad unaniem stemde voor een initiatiefvoorstel voor een herplantplicht voor iedere gekapte boom in Utrecht en zorgde ze ervoor dat bij ieder ruimtelijk plan voor bijvoorbeeld woningbouw of de openbare ruimte, de negatieve gevolgen voor bestaande bomen en dieren zoveel mogelijk beperkt worden. Ook pleitte zij er succesvol voor dat de gemeente aan de slag zou gaan met diervriendelijk bouwen en een flora- en faunavriendelijker groenbeheer, bijvoorbeeld door het laten staan van stoepplantjes en insectvriendelijke bermen.
De nummer 3 is Lisanne Snippe. Zij is sinds oktober 2019 fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren in Utrecht. Lisanne heeft net als de PvdD-raadsleden diverse dossiers onder haar hoede, zoals Ruimtelijke Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Mobiliteit, Milieu en Emissieloos Vervoer en Openbare Orde en Veiligheid. Ze heeft al ruime ervaring opgedaan met het raadswerk door in commissies namens de Partij voor de Dieren het woord te voeren.
De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Utrecht. Zo wil de partij onder meer dat er in Utrecht alleen nog maar bomen gekapt worden als ze te ziek zijn en/of een ernstig gevaar vormen, dat er een einde komt aan hengelen en jacht en dat het college van B&W nu écht aan de slag gaat met een klimaatneutraal Utrecht, liefst in 2030.

Lees ook:

Rick van der Zweth gekozen tot lijsttrekker PvdA Utrecht

Jantine Zwinkels wordt CDA-lijsttrekker bij gemeenteraadsverkiezingen

Kandidatenlijst ChristenUnie bekend

Julia Kleinrensink gekozen als lijsttrekker van GroenLinks Utrecht

Reacties