Snorfietsen per 30 september naar de rijbaan in Utrecht

Foto: snorfiets

Op dit moment rijden snorfietsers nog overal in Utrecht op het fietspad. Per 30 september 2021 rijden snorfietsers (blauw kenteken) op een aantal wegen in de stad Utrecht op de rijbaan met een helm op, net als bromfietsers (geel kenteken). Op het voorlopige verkeersbesluit voor deze maatregel ontving de gemeente ruim 800 reacties. De gemeente komt met extra acties de snorfietsers tegemoet in hun zorgen.

Wethouder Eerenberg: “Met name fietsers zijn blij met de maatregel. Zij krijgen meer ruimte op het fietspad, hebben minder last van stank en lawaai, de doorstroming wordt daar beter en de lucht gezonder.” Veel snorfietsers reageren kritisch. Zij voelen zich benadeeld, blijven liever op het fietspad en zonder helm rijden. Zij denken dat zij veiliger zijn op het fietspad en vrezen het snelheidsverschil met automobilisten.
“Toch wordt het straks ook beter voor de snorfietsers. Op de rijbaan worden zij beter gezien door automobilisten en hebben ze meer ruimte dan op de smalle fietspaden. Hierdoor gebeuren er minder ongelukken”. In Amsterdam rijden snorfietsers vanaf april 2019 al op veel plaatsen op de rijbaan. Sinds die tijd zijn er minder ongelukken met snorfietsers en met fietsers. “We maken het dus verkeersveiliger voor fietsers én snorfietsers, al is het natuurlijk wel even wennen. Daarom willen we snorfietsers zo goed mogelijk op weg helpen.”
De gemeente neemt extra acties om snorfietsers en andere weggebruikers makkelijker te laten wennen aan de nieuwe situatie. Rond de start komen er proefritten waarbij snorfietsen onder begeleiding op de rijbaan rijden, snorfietsers kunnen een persoonlijk routeadvies vragen als ze liever (nog) niet op de rijbaan rijden en er komt een filmpje om snorfietsers bewust te maken van de voordelen van rijden op de rijbaan. Automobilisten, buschauffeurs en taxichauffeurs worden extra geattendeerd op de nieuwe situatie zodat zij niet verrast zijn en rekening houden met de snorfietsers. Dit wordt zichtbaar met tekstkarren en andere communicatie op straat. Ook komen er advertenties in navigatieapps en op social media en een digitale flyer voor taxi- en buschauffeurs.
Enkele weken voor de start ontvangen de snorfietsers een brief met informatie over wat er per 30 september verandert. Dan volgt een lokale campagne om alle weggebruikers te informeren. Er komen duidelijke borden en markeringen op de weg. De eerste paar weken na invoering ligt het accent op informeren en helpen snorfietscoaches op straat, daarna volgt handhaving. Ook wordt de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers in de nieuwe situatie geschouwd om te kijken of de genomen maatregelen uitwerken zoals bedoeld en de communicatie, bebording, wegmarkeringen en doorsteken begrijpelijk zijn.
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een e-mailbericht met verwijzing naar het antwoord op hun vragen en de beroepsprocedure. Voor meer informatie over dit project, het kaartje van de wegen waar het om gaat, het definitieve verkeersbesluit en de nota van beantwoording: www.utrecht.nl/snorfiets.

Lees ook:

Snorfietsen naar de rijbaan

Snorfiets naar de rijbaan

Snorfiets in mei 2019 naar de rijbaan

Reacties