Utrecht presenteert Antidiscriminatie-agenda

Foto: Gustavo Torres via pixabay

De gemeente Utrecht presenteert vandaag samen met verschillende partners in de stad de nieuwe Antidiscriminatie-agenda. De agenda richt zich op thema’s, zoals het onderwijs, de woningmarkt, arbeidsmarkt, maar ook de rol van de gemeente zelf.

Eén van de acties die de gemeente zelf onderneemt, is een onderzoek naar institutioneel racisme binnen de eigen organisatie. Hiermee brengt de gemeente in kaart of bepaalde beleidsregels, handhavingsinstrumenten, procedures en processen negatiever uitwerken voor bepaalde groepen. Utrecht neemt met deze nieuwe agenda een actievere rol in bij het tegengaan van discriminatie.
De gemeente Utrecht en partners van de nieuwe Antidiscriminatie-agenda vinden het onacceptabel dat niet iedere Utrechter gelijk wordt behandeld en gelijke kansen krijgt. 
Linda Voortman, wethouder Diversiteit: “Met de nieuwe Antidiscriminatie-agenda pakken we als gemeente een actievere rol in het tegengaan van discriminatie in de stad. Hierbij kijken we ook kritisch naar onszelf. Hoe doen wij het zelf als werkgever en als dienstverlener voor onze diverse samenleving? En we zoeken met het antidiscriminatiepact de samenwerking op met partners in de stad. Want discriminatie aanpakken kunnen we alleen als stad samen.”
De partners in de stad die bijdragen aan het antidiscriminatiepact zijn bedrijven en organisaties die op verschillende terreinen werkzaam zijn, zoals onder andere antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland, Utrechtse onderwijsinstellingen, religieuze instellingen, de politie en sportorganisaties. Zo werken FC Utrecht en Jongerenwerk Utrecht aan bewustwording op het gebied van discriminatie en meer respect op het sportveld en in stadions. En op de woningmarkt zijn het ministerie van BZK, gemeenten (waaronder Utrecht) en antidiscriminatievoorzieningen bezig met het verkennen en realiseren van een objectiever werving- en selectieproces van huurwoningen.
Discriminatie komt nog steeds veel voor, ook in Utrecht. Dit blijkt uit diverse onderzoeken, meldingscijfers en verhalen uit de stad. Uit een enquête die in het voorjaar van 2020 onder Utrechters werd uitgezet, bleek dat 47% van de deelnemers een situatie kon noemen waarin iemand niet gelijk werd behandeld. Het aantal discriminatiemeldingen van inwoners uit de stad Utrecht bij antidiscriminatiebureau Art.1 Midden Nederland verdubbelde en steeg van 176 in 2019 naar 350 in 2020. Ook het aantal incidenten die door de politie werden geregistreerd nam toe van 141 in 2019 naar 197 in 2020.
Dit heeft volgens directrice Bernice Calmes van Art.1 Midden Nederland onder meer te maken met de coronacrisis, waardoor meer mensen zich buitengesloten voelden, en de beweging Black Lives Matter die een groeiend bewustzijn veroorzaakte. “Het is een heel hoog aantal meldingen. En dan te bedenken dat mensen niet snel melden. Helaas zijn sommige inwoners het gewend om onheus bejegend te worden en kloppen ze pas aan bij de druppel die de emmer doet overlopen.” En dat is jammer, vindt ze. Want melden is belangrijk. “Onze medewerkers bieden gratis ondersteuning, passend bij de melding. Zo geven we juridisch advies, schrijven een discriminerende partij aan, of bemiddelen of ondersteunen in een klachtprocedure. Maar met melden help je niet alleen jezelf, maar ook anderen want je maakt het probleem zichtbaar voor iedereen.”

Reacties