140 appartementen op parkeerterrein Rachmaninoffplantsoen

Foto: gemeente Utrecht

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders heeft het intentiedocument voor de ontwikkeling van Weltevreden vastgesteld. Het idee is dat er ongeveer 140 appartementen komen op het meest zuidelijke deel van het parkeerterrein aan het Rachmaninoffplantsoen. Samen met de nieuwbouw wordt het hele parkeerterrein ondergronds gebracht en ontstaat er ruimte om rondom het gebouw een park aan te leggen. Het college heeft groen licht gegeven om dit initiatief verder te onderzoeken.

Het initiatief van de ontwikkelaar gaat uit van een woongebouw met huurappartementen in verschillende prijsklassen. Op de begane grond is ruimte voor andere functies, bijvoorbeeld voorzieningen voor de buurt. Omdat de parkeerplekken van de huidige en nieuwe bewoners in een parkeergarage worden aangelegd, is er ruimte voor een park waar nu het parkeerterrein ligt. Dit park wordt openbaar toegankelijk en sluit aan op het Hommelbos en de richtlijnen uit de Visie Welgelegen om te komen tot een groen plan. Nu het intentiedocument is vastgesteld, gaat de ontwikkelaar het initiatief verder onderzoeken samen met de gemeente, belegger en de bewoners uit de buurt. Of het daadwerkelijk doorgaat en hoe het eruit komt te zien, wordt in de volgende fase besloten.
Wethouder Kees Diepeveen (Grondzaken): ‘Betaalbare woningen, goede voorzieningen en meer groen. Dat is wat deze ontwikkeling Utrecht zou kunnen brengen. De komende tijd wordt onderzocht of een haalbaar plan te maken is om al deze drie ambities waar te kunnen maken.’

Reacties