Deze zomer en dit najaar is het mogelijk te tuinieren op Buurttuin Johanniterveld

Foto: Ageeth Hummeling

Mensen die deze zomer en dit najaar graag willen tuinieren kunnen terecht op Buurttuin Johanniterveld in de wijk Het Zand in Leidsche Rijn. Op de buurttuin wordt door scholen en wijkbewoners getuinierd op stroken grond én in tuinbakken. Medio juli beëindigen de scholen het tuinseizoen en komen de tuinbakken van 1 bij 3 meter vrij. In de zomer en in het najaar kan er nog volop geplant, gezaaid en geoogst worden. Wel is de afspraak dat de bak eind december/begin januari 2022 weer schoon worden opgeleverd aan de scholen. Daarom wordt er gesproken van adoptiebakken.

Mensen die belangstelling hebben voor één of meerdere bakken kunnen zich, liefst vóór 2 juli, opgeven met emailadres en telefoonnummer bij: [email protected]
Afhankelijk van de belangstelling worden de bakken verdeeld. Bij overintekening kan het zijn dat helaas niet iedereen daadwerkelijk een bak kan worden toebedeeld.
Als enige ‘tegenprestatie’ wordt gevraagd de bak en de omgeving onkruidvrij te houden en een bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijk onderhoud van de Buurttuin. Dit kan op de maandelijkse werkmiddagen op de eerste zaterdag van de maand van 15.00 – 17.00 uur of door een aantal tuinklussen zelfstandig op u te nemen.
Zaterdag 3 juli rond 15.00 uur is er een overdrachtsmoment in de tuin met informatie.
Het is ook mogelijk, als u geen bak wilt adopteren, om af en toe een handje te helpen op de tuin. Kom gerust ook eens langs op de tuin. Vrijwilligster Marjo Spierings is hier vaak te vinden. Buurttuin Johanniterveld bevindt zich op de Vogelvlinderweg 50 en grenst met de achterkant aan Brede School Het Zand.

Reacties