Westplein wordt Lombokplein

Foto: gemeente Utrecht

Het Westplein wordt nieuw ingericht. De gemeenteraad stelde op 25 maart het Programma van Eisen en Functioneel ontwerp (PvE/FO) vast. Het wordt voorlopig het Lombokplein genoemd.

De kruising van de fietsroute Leidseweg gaat onder de stadsweg door zodat fietsers en auto’s elkaar niet in de weg zitten. Daarnaast heeft de raad in 4 moties gevraagd dat auto’s over een langer stuk 30 km te rijden, namelijk tussen de Sowetobrug en het Daalsepark, er minder asfalt in de Daalsetunnel komt en er aandacht is voor spreiding van het fietsverkeer stationsgebied en voor veiligheid bij de Muntbrug. Ook komt er een extra oversteek bij de Graadt van Roggenweg.
Bijzonder wordt de herstelde en bevaarbaar gemaakte Leidse Rijn, met aan de kant van de Leidseweg een kademuur en aan de kant van Lombok een natuurlijke oever. Daar zal ook het Lombokpark worden aangelegd.
De fietsroute langs het water wordt doorgetrokken en kruist de stadsstraat onderdoor. Ook is in het ontwerp te zien waar de drie nieuwe bruggen over de Leidse Rijn komen.
Verder wordt duidelijk waar de drie nieuwe gebouwen komen, wat het programma is voor wonen, werken en ontspanning en hoe het parkeren is geregeld. De herinrichting van de Graadt van Roggenweg komt ook aan bod. Deze weg wordt verlegd om het NH Hotel heen en samen met het Westplein omgevormd tot een gewone stadsstraat.

Reacties