Gemeente Utrecht wil organisatie inclusiever en diverser maken

Foto: CU2030

Bij de gemeente Utrecht heeft 14 procent van de medewerkers een niet-westerse migratieachtergrond. Dat blijkt uit de Barometer Culturele Diversiteit die een kwantitatief inzicht geeft in de culturele diversiteit in organisaties. In de gemeente Utrecht heeft ongeveer 19 procent van de totale werkzame beroepsbevolking een niet-westerse migratieachtergrond. De Barometer is een van de acties die de gemeente Utrecht uitvoert in het kader van het Actieplan Diversiteit en Inclusie.

Als gekeken wordt naar de verschillende organisatieonderdelen dan scoren met name de uitvoeringsorganisaties Vergunning, Toezicht en Handhaving en Werk & Inkomen hoog op het percentage medewerkers met een niet-westerse achtergrond. Ontwikkelorganisatie Ruimte heeft met een totaal van 5 procent medewerkers met een niet-westerse achtergrond het laagste percentage.
Wat betreft de culturele diversiteit van de verschillende salarisschalen is te zien dat het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond afneemt richting de hogere schalen.
Het is de ambitie van de gemeente Utrecht om de gemeentelijke organisatie inclusiever en diverser te maken. Vanuit het Actieplan Diversiteit en Inclusie is hierbij een aantal acties ingezet zoals het inzetten van wervingsbureaus met focus op diversiteit voor de vacatures in de ambtelijke top.

Reacties