Verwijderen zieke en dode bomen langs A12 en A27 bij Utrecht

Foto: Lena Svensson pixabay

Rijkswaterstaat verwijdert tussen 15 februari en 5 maart zieke en dode bomen langs de A12 en A27 bij Utrecht. Het gaat hierbij voornamelijk om essen die zijn aangetast door de essentaksterfte.

De bomen verkeren in dusdanig slechte conditie dat ze een gevaar vormen voor de (verkeers)veiligheid. Ze bevatten veel dood hout wat het risico op omvallende bomen en rondslingerende takken op de snelwegen verhoogt. De bomen moeten voor het broedseizoen (15 maart) worden verwijderd. Deze werkzaamheden betreffen noodzakelijk (groen)onderhoud in het kader van de veiligheid.
Directe aanleiding voor deze werkzaamheden is de storm Christoph, waardoor in januari diverse bomen en rondslingerende takken op de snelweg terechtkwamen. Het merendeel van deze bomen bleek aangetast door de essentaksterfte. Daarom heeft Rijkswaterstaat op 1 februari, naast de jaarlijkse boomcontrole, een extra inventarisatieronde gedaan langs de A12 en A27. Tijdens de inventarisatie bleken de soms wel 30 meter hoge bomen op grote schaal aangetast door de essentaksterfte.
Bij de inventarisatie waren zowel ecologen van Rijkswaterstaat en de aannemer aanwezig, als boomverzorgers van de gemeente Utrecht en de aannemer. Op uitnodiging van Rijkswaterstaat liepen de beheerder van landgoed Amelisweerd en de voorzitter van de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) mee met de inventarisatie. De Bomenwacht Amelisweerd is via de KRU ook aangehaakt. Op basis van deze inventarisatie heeft de KRU voor de oostzijde van de A27 bij Utrecht zelf een second opinion laten uitvoeren. Uitkomst van dat onderzoek was dat er inderdaad verwijder- en snoeiwerkzaamheden plaats moeten vinden ten behoeve van de (verkeers)veiligheid.
Op korte termijn maken de ecoloog van Rijkswaterstaat, een expert van de KRU en de boomverzorger van de aannemer een laatste inventarisatieronde waarin ze gezamenlijk bepalen welke bomen aan de oostzijde van de A27 bij Utrecht worden verwijderd. Daarbij wordt ook gekeken naar bomen die voorlopig behouden blijven en tot een stronk van ongeveer een meter teruggesnoeid worden. Dit geeft de boom de mogelijkheid te ontspruiten en past bij het behoud van de cultuurhistorische waarde.
Essentaksterfte doet zich op grote schaal voor. De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door deze aandoening. De impact van de ziekte is groot. Inmiddels is 80% van alle essen in Nederland aangetast door deze ziekte. Essentaksterfte is een zeer besmettelijke en agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Aangetaste essen kunnen spontaan omvallen.

Reacties