Gemeente onderzoekt mogelijkheid van extra standplaatsen voor woonwagens

Foto: gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht gaat dit jaar een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid om al dan niet een beperkt aantal extra standplaatsen voor woonwagens aan te leggen. Dat zou dan aangrenzend aan enkele woonwagenlocaties moeten gebeuren.

In de tweede helft van 2019 heeft de gemeente een verkenning laten uitvoeren onder woonwagenbewoners naar de behoefte aan meer standplaatsen. Hieruit bleek dat er behoefte is aan meer woonwagenstandplaatsen. Er staan op dit moment 115 personen op de wachtlijst; 81 van hen wonen in Utrecht, van wie 41 in een woonwagen. Er komen echter maar weinig standplaatsen vrij. Het toevoegen van standplaatsen binnen de bestaande locaties is echter niet mogelijk. Vergroting van woonwagenlocaties zou op een paar locaties mogelijk zijn.
De gemeente gaat nu na welke locaties ruimte bieden aan een extra standplaats. Daarnaast wil de gemeente in gesprek gaan met de regio, om ook regiogemeenten op te roepen te onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben om meer standplaatsen aan te leggen.
Het ligt volgens de gemeente echter niet voor de hand om het aantal woonwagenlocaties uit te breiden. Het gaat namelijk om een manier van wonen met extensief grondgebruik (een standplaats in Utrecht is gemiddeld 262 m2), terwijl het beleid juist gericht is op intensief en meervoudig grondgebruik.
In Utrecht zijn 137 standplaatsen, verdeeld over 34 locaties. De grootste locatie heeft 15 standplaatsen, de kleinste slechts één. De stad Utrecht heeft naar verhouding veel standplaatsen. Ook in vergelijking met andere grote steden heeft Utrecht veel standplaatsen: Amsterdam telt 190 standplaatsen, Rotterdam heeft er 113 en Den Haag 223.
Maar ook al heeft Utrecht in vergelijking met omliggende gemeenten en andere grote steden relatief veel standplaatsen, wil de gemeente toch bekijken of het mogelijk is dat aantal iets uit te breiden.
Dit voorjaar start de gemeente daarom het onderzoek naar de mogelijkheden van het aanleggen van extra standplaatsen. De resultaten van dit onderzoek zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad, inclusief een voorstel voor het al dan niet aanleggen van extra standplaatsen.

Reacties