Mogelijk 6.700 woningen versneld erbij in regio Utrecht

Foto: provincie Utrecht

De regio Utrecht heeft minister Ollongren van BZK met klem gevraagd de aanvragen voor de tweede tranche van de Woningbouwimpuls te honoreren vanwege de urgentie en omvang van de opgave in Utrecht. Concrete bouwprojecten voor ruim 6.700 woningen zouden dan de komende jaren sneller tot uitvoering kunnen komen. Het merendeel van deze locaties zijn versnellingslocaties uit de Woondeal.

“Door alle partijen in de regio wordt zeer hard gewerkt aan de woningbouwopgave. Dat is nodig, omdat die opgave zeer omvangrijk is. Er wordt gezorgd voor meer ruimte voor wonen en er wordt intensief samengewerkt om de woningbouw te realiseren”, zegt Hans Adriani, wethouder van Nieuwegein.
De aanvragen uit de tweede tranche zijn:
•Nieuwegein City – 1.500 woningen
•Woerden Poort van Woerden – 2.126 woningen
•Utrecht Beurskwartier – 2.492 woningen
•De Ronde Venen Marickenland II – 623 woningen
Met de Woningbouwimpuls stimuleert het kabinet de bouw, onder meer van betaalbare woningen, voor starters en mensen met een laag- en middeninkomen. De woningbouwimpuls richt zich op het versneld ontwikkelen van grote woningbouwlocaties waar ten minste 500 woningen gebouwd worden. Hiervoor is € 1 miljard beschikbaar.
In de eerste tranche van de woningbouwimpuls is landelijk € 290 mln. toegekend aan 27 projecten in 21 gemeenten, met in totaal ruim 51 duizend woningen. In de regio Utrecht ging het om Rijnhuizen in Nieuwegein (1000 woningen, met onder meer 30% sociale huur en 20% middenhuur) en de Merwedekanaalzone in Utrecht (Deelgebied 5, 4.250 woningen, waarvan 30% sociale huur, 15% middenhuur en 10% betaalbare koop). Aan deze plannen wordt nu hard doorgewerkt.
De regio Utrecht is één van de regio’s met de grootste druk op de woningmarkt. Daarom hebben vorig jaar de 16 samenwerkende gemeenten uit de Utrechtse regio, het rijk en de provincie de Woondeal Regio Utrecht gesloten, waar versnelling van de woningbouw een van de belangrijkste opgaven is. Woningbouwimpulsaanvragen uit de Woondealregio’s krijgen extra gewicht in de scores die worden toegekend bij de rijksafweging.
Versnelling van woningbouw vraagt ook om een integrale aanpak: Woningbouw kan niet van de grond komen als je bijvoorbeeld niet ook iets aan mobiliteit doet. Tymon de Weger, wethouder Woerden: “Een bijdrage uit de Woningbouwimpuls is in Woerden zéér welkom, we zouden daarmee écht kunnen starten met onze grote gebiedsontwikkeling. Tegelijkertijd zijn vooral voor een goede bereikbaarheid grote investeringen noodzakelijk die een gemeente niet zelf allemaal kan opbrengen. Een goede aansluiting van investeringsprogramma’s rond bereikbaarheid bij de grote gebiedsontwikkelingen is noodzakelijk.”
 

Reacties