Bewoners planten buurtboom als protest tegen afvalcontainers in Zocherpark

Foto: bewoners Zocherpark

Bewoners van de Wijde Doelen hebben vrijdagavond een boom geplant in het Zocherpark als protest tegen het afvalstation dat de gemeente daar wil bouwen. De boom staat in het park vlak naast speeltuin ‘Het Kleine Bos’. Daar moeten zes ondergrondse afvalcontainers komen voor gescheiden afval plus een zwaar gefundeerde opstelplaats voor de kraanwagens die de containers komen legen. De kraanwagens kunnen volgens de bewoners zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties.


Het nieuwe afvalstation is de vervanging van de huidige containers op de Tolsteegbarrière die wegens een herinrichting daar weg moeten. De bewoners zijn fel tegen het plan. De buurtboom die zij hebben geplant is het symbool van hun protest: het is een lijsterbes, die vogels en insecten aantrekt. De boom is een aanwinst voor het park, terwijl het gemeenteplan volgens de bewoners het park aantast en ernstige overlast geeft voor de naastgelegen speeltuin, school en buitenschoolse opvang.
De bewoners noemen het onbegrijpelijk dat de gemeente de bescherming van het Zocherpark, een Rijksmonument, aan zijn laars lapt. Schaarse natuur wordt opgeofferd voor een afvalstation. De containers kunnen niet anders dan geplaatst worden in het wortelgebied van de bomen, waarvan tenminste één monumentale boom. Dat komt bovendien pal tegen de zeer geliefde en drukbezochte speeltuin ‘het Kleine Bos’ aan te liggen, waar ook de kinderen van de Agatha Snellenschool en de buitenschoolse opvang vaak spelen. Volgens de bewoners zijn glasscherven, zwerfvuil, zakken met afval en stank onvermijdelijk verbonden met afvalcontainers. En dan nog het grote kabaal van het legen van de containers. Ook moet de kraanwagen achteruitrijden vanuit een blinde hoek en daarbij de rijbaan, fietsstrook en het trottoir kruisen. Dit kan zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties bij de speeltuin en de school. Dat is volgens de bewoners niet bepaald een fijne omgeving voor kleine kinderen.
De bewoners van de Wijde Doelen willen dat de gemeente andere plaatsen onderzoekt die beter geschikt zijn voor een afvalstation met ondergrondse containers. Bovendien is door het ontbreken van een bestuursbesluit het plaatsen van de containers volgens de bewoners onwettig. Mocht de gemeente het plan doorzetten dan zal het worden aangevochten.
Met het planten van de buurtboom laten de bewoners hun goede wil zien. Maar dat is niet alles. Op 27 oktober bieden zij een breed gedragen petitie aan wethouder Diepeveen aan.

Reacties