De Stadsbaantunnel is weer open

Foto:

De Stadsbaantunnel is sinds vandaag, woensdag 30 september, weer open voor het verkeer. Afgelopen weken is er hard gewerkt om de brandwerendheid van de tunnel te verhogen. Na het terugplaatsen en uitgebreid testen van de tunnel-technische installaties kon de tunnel officieel weer open.

De Stadsbaantunnel was gesloten om dat het beton van de tunnel niet voldeed aan de eisen die gelden voor tunnels. Het beton moet minimaal 2 uur tegen een extreem hete brand bestand zijn om ernstige schade aan het beton te voorkomen. In maart 2019 bleek uit hitteproeven dat een deel van de tunnel hier niet aan voldeed. De gemeente bracht daarom brandwerende bekleding aan op de wanden en het plafond in de tunnel.
Sluitingen in de toekomst
Het aanbrengen van de brandwerende bekleding was een klus van 7,5 week, waarvoor de tunnel dicht moest. De brandwerendheid zal de komende jaren niet meer de oorzaak zijn van sluitingen, aldus de gemeente.
Er is nog wel het normale onderhoud. Hiervoor gaat de tunnel 3 keer per jaar in de nacht dicht. Zo wordt overlast voor het verkeer voorkomen. De volgende sluiting voor standaard onderhoud is vrijdag 30 oktober 2020 (van 20.00 uur tot 06.00 uur).
Soms moet de tunnel onverwachts dicht, zoals bij een storing. De tunnel moet dan per direct sluiten om de veiligheid voor de gebruikers te kunnen verzekeren. Ook zijn er regelmatig directe sluitingen als er file ontstaat bij de tunnel. Vanuit de tunnelwetgeving moet de tunnel dan dicht. Zo kan in noodsituaties het verkeer veilig de tunnel verlaten. In een te drukke tunnel is dat te gevaarlijk.

Reacties