Bijna helft van Utrechters heeft te maken met straatintimidatie

Foto: Sam Williams via pixabay

Bijna de helft (46 procent) van de Utrechters geeft aan in 2019 geïntimideerd te zijn op straat. De meest genoemde voorvallen zijn nastaren (29 procent), naroepen met beledigende opmerkingen (17 procent) en nafluiten (13 procent). Dat blijkt uit een lokaal onderzoek naar straatintimidatie.

Het doel van het lokaal onderzoek naar straatintimidatie is om meer inzicht te krijgen in de omvang en vormen van straatintimidatie in Utrecht. Op basis hiervan stelt de gemeente samen met partners een plan van aanpak op met stadsbrede en wijkgerichte maatregelen.
Uit het onderzoek blijkt dat straatintimidatie in Utrecht een probleem is dat serieus genomen moet worden. Het is niet gemakkelijk bewijs- en handhaafbaar. Vooral vrouwen (57 procent) en jongeren (67 procent) hebben te maken met straatintimidatie. Maar ook mannen (34 procent), 30-65 jarigen (39 procent) en 65-plus’ers (18 procent) hebben ermee te maken.
De daders van straatintimidatie zijn meestal mannen/jongens (69 procent) die vaak (65 procent) in een groep handelen. In de meeste gevallen wordt de leeftijd van de daders geschat op circa 20 jaar en worden ze als ‘hangjongeren’ omschreven. De meeste incidenten vinden plaats in de binnenstad, de Kanaalstraat, de Amsterdamsestraatweg en de winkelcentra in Overvecht en Kanaleneiland.
De resultaten van het lokale onderzoek naar straatintimidatie worden besproken met partijen die betrokken zijn of kunnen worden bij de aanpak van deze problematiek. Met hen wordt een plan van aanpak ontwikkeld. De gemeente werkt toe naar een stadsbrede aanpak, een gebiedsgerichte aanpak en ruimte voor innovatie in de vorm van een pilot of experiment. De nadruk in de aanpak ligt op preventie.

Reacties