Gemeente Utrecht moet vergunning crematorium opnieuw beoordelen

Foto: ianhearse via pixabay

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de gemeente Utrecht de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een crematorium aan de Prinsesselaan in Utrecht opnieuw moet beoordelen via een uitgebreide procedure.

Begraafplaats St. Barbara is een monumentale begraafplaats aan de Prinsesselaan, met onder andere een kantoor, aula en kapel. Eind 2018 vroeg St. Barbara een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een crematorium met één oven op het terrein. De gemeente Utrecht verleende de vergunning via een zogenoemde reguliere procedure. Ruim 600 mensen, waaronder omwonenden, gingen bij de rechtbank in beroep tegen het besluit van de gemeente. Volgens de omwonenden heeft de komst van het crematorium grote gevolgen voor de buurt, bijvoorbeeld door uitstoot en verkeers- en parkeeroverlast.
Volgens de gemeente kon de reguliere procedure worden gevolgd omdat het crematorium gezien moet worden als bijgebouw van de reeds aanwezige aula. Dit is volgens de rechtbank onjuist. Het huidige bestemmingsplan staat wel een begraafplaats toe maar geen crematorium. Het crematorium kan daardoor niet worden gezien als bijgebouw van de aula. Daarnaast is er geen functionele verbondenheid tussen de huidige gebouwen van de begraafplaats en het crematorium. Dit betekent dat niet volstaan kon worden met de reguliere procedure bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag.
De rechtbank vernietigt het besluit van de gemeente Utrecht en oordeelt dat de vergunningsaanvraag opnieuw moet worden beoordeeld via de uitgebreide procedure. De rechtbank wijkt hiermee af van het eerdere voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter. De uitgebreide procedure kan onder meer met zich meebrengen dat dat ook de gemeenteraad bij de beoordeling moet worden betrokken. De bouw van het crematorium kan ondertussen niet doorgaan.

Reacties