Er komen woningen in het voormalig Pieter Baan Centrum

Foto: Luctor, Wikimedia

In het voormalig Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat komt een mix van gemengde woonvormen, woningen voor verschillende doelgroepen en daarnaast werken, cultuur en buurtfuncties. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Het Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat is sinds eind 2018 niet meer in gebruik als psychiatrische observatiekliniek. Het instituut is verhuisd naar Almere en de panden aan de Gansstraat worden op dit moment antikraak verhuurd. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de gebouwen en wil het Pieter Baan Centrum verkopen.
Het Rijksvastgoedbedrijf wil de ruimtelijke en programmatische kaders van de gemeente onderdeel van de verkoop van het Pieter Baan Centrum maken. Uitgangspunt daarbij is de woonvisie ‘Utrecht beter in balans’ van de gemeente Utrecht. Daarbij wordt gestreefd naar een betere balans in de woningvoorraad (35 procent sociale huur en 25 procent middensegment). In de wijk Oost is het aandeel sociale woningbouw relatief erg laag. Daarom wil de gemeente dat het aandeel sociale huurwoningen sterk toeneemt, het aandeel middenhuurwoningen licht toeneemt en het aandeel betaalbare koopwoningen in ieder geval gelijk blijft.

Reacties