Ruim 20 duizend Utrechtse huishoudens op armoedegrens

Foto: Pixabay

In 2018 leefden 23.300 huishoudens van een inkomen tot de Utrechtse armoedegrens (125 procent van het Wettelijk Sociaal Minimum). Dat is 15,6 procent van het totaal aantal huishoudens in Utrecht. Dat blijkt uit de Utrecht Monitor.

Het aandeel huishoudens met een inkomen tot 125 procent WSM daalt sinds 2014 gestaat van 17 procent in 2014 naar 15,6 procent in 2018. Landelijk en in andere grote steden is er sprake van een vergelijkbare trend. In alle vier de grote steden daalt het aandeel huishoudens met een laag inkomen wel sterker dan landelijk gemiddeld. De daling is het sterkst in Amsterdam en het minst in Den Haag. Het aandeel minima is in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag nog aanzienlijk hoger dan in Utrecht. In Utrecht leeft 8,3 procent van de huishoudens van een inkomen op bijstandsniveau. In 2017 was dit 8,5 procent.
Huishoudens met een migratieachtergrond hebben vaker een minimuminkomen (33,2 procent) dan huishoudens zonder migratieachtergrond (11,2 procent.) Het aandeel huishoudens met een minimuminkomen is het hoogst in de wijken Overvecht en Zuidwest.
In de InwonersenquĂȘte geeft 7 procent van alle Utrechters aan slecht te kunnen leven van hun inkomen. Mensen die aangeven slecht te kunnen leven van hun inkomen ervaren een lager persoonlijk en maatschappelijk welbevinden en doen minder mee in de maatschappij vergeleken met mensen die aangeven wel goed te kunnen leven van hun inkomen.

Reacties