Twee typen inzamel- en reinigingsvoertuigen overschrijden toegestane aslast

Foto: pixabay

De gemeente Utrecht heeft de aslast van de afvalinzamel- en reinigingsvoertuigen van de gemeente onderzocht. Hieruit blijkt dat twee typen inzamel- en reinigingsvoertuigen de toegestane aslast van 2 ton overschrijden. De gemeente past daarom per 18 mei 2020 de manier van afvalinzameling en reiniging aan.

Aanleiding hiervoor is de brede aanpak voor het herstel van de werven, die komend jaar gemaakt wordt. De invloed van het zware verkeer dat in de binnenstad rijdt en het draagvermogen van de kelders zijn één van de aandachtspunten binnen de aanpak. De aslast is het gewicht dat via de wielen van één as op de ondergrond wordt overgebracht.
Vanaf 18 mei wordt het afval in de binnenstad opgehaald met voertuigen die een lagere aslast hebben dan 2 ton. Met deze andere manier van inzamelen blijft de gemeente het afval ophalen van ongeveer 2.600 huishoudens en 360 ondernemers. Uitzondering hierop vormen ongeveer 40 ondernemers die gebruikmaken van rolcontainers. De voertuigen waarmee we per 18 mei gaan rijden, kunnen de grote rolcontainers voor bedrijfsafval namelijk niet legen. Daarom halen gemeentemedewerkers deze containers in eerste instantie handmatig op om ze daarna te legen op een straat waar een hogere aslast mogelijk is.
Daarnaast gaat de gemeente per 18 mei lichtere wagens inzetten voor het schoonhouden van het wervengebied. Deze aanpassingen gelden voor een korte termijn. Utrecht streeft naar volledig uitstootvrij transport in de binnenstad. De gemeente vervangt daarom het komende jaar een deel van het wagenpark met schonere en lichtere voertuigen.

Reacties