Meepraten over de herinrichting van de Kanaalstraat en de Damstraat

Foto: gemeente Utrecht

Utrecht gaat de Kanaalstraat en Damstraat in Lombok opnieuw inrichten. Belangstellenden kunnen t/m woensdag 3 juni hun mening geven over het conceptontwerp, bestaande uit het Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp. Het conceptontwerp wordt vervolgens op basis van de reacties verder uitgewerkt. De werkzaamheden zouden in 2022 moeten starten.

In het conceptplan wordt de Kanaalstraat versmald en omgevormd tot eenrichtingsweg die alleen vanaf de Damstraat in te rijden is. Op de stoep ontstaat hierdoor meer ruimte voor voetgangers. Ook komen er meer bomen, plantvakken en gevelgroen. Beide straten krijgen een rustige straatinrichting met klinkers van gevel tot gevel. De huidige drempelplateaus blijven. De pleinen langs de Kanaalstraat krijgen waar mogelijk een groenere inrichting, zodat het fijnere plekken worden om te verblijven. Verder wordt de riolering vernieuwd en komen er ondergrondse afvalcontainers.
De herinrichting van de Kanaalstraat en Damstraat is een uitwerking van de buurtvisie. Het doel van de herinrichting is het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de beide straten, met meer uitstraling, ruimte voor verblijf, een verkeersveilige 30km/u-inrichting en meer groen.
“In de buurtvisie hebben bewoners en ondernemers de wens uitgesproken dat de Kanaalstraat en Damstraat ook in de toekomst levendige en veilige winkelstraten blijven”, zegt wijkwethouder Lot van Hooijdonk (West). “De straten zijn een begrip tot ver buiten Utrecht. Met dit conceptontwerp blijft de aantrekkelijkheid van de starten en de omliggende woonbuurt behouden, terwijl de leefbaarheid en verkeersveiligheid toenemen.”
Vanwege het coronavirus informeert de gemeente op iets aangepaste wijze. Mensen kunnen via de website, e-mail of schriftelijk reageren. De plannen zijn online te zien op
www.utrecht.nl/kanaalstraat.

Reacties