Grondeigenaren Rijnenburg tegen hoge windmolens

Foto: gemeente Utrecht

Grondeigenaren van Rijnenburg staan positief tegenover een combinatie van wonen en energie in de polder Rijnenburg. Het voorstel van het gemeentebestuur van Utrecht om in het gebied voor 20 jaar acht windmolens met een hoogte van 235 meter te plaatsen, is voor de grondeigenaren echter onbespreekbaar. In een open brief aan de inwoners van Utrecht vandaag in het AD Utrechts Nieuwsblad benadrukken zij het oplopende woningtekort in de stad. Zij roepen het College van B&W en de gemeenteraad op om een combinatie van wonen en energielandschap in Rijnenburg in gezamenlijkheid op te pakken.

Grondeigenaren van Rijnenburg, bestaande uit woningbouwcorporaties, beleggers en ontwikkelaars die ook allen in de stad actief zijn, wijzen in de open brief op de acute woningnood in Utrecht. De noodzaak voor het bouwen van meer nieuwe betaalbare koop- en huurwoningen neemt alleen maar meer toe doordat het aantal inwoners verder stijgt. ‘Starters en gezinnen verlaten op dit moment de stad en er is nauwelijks sprake van doorstroming – de stad zit op slot’.
Het aanpakken van het woningtekort moet daarom prioriteit krijgen in de stad. Dat kan alleen door het maken van duidelijke keuzes. ‘Rijnenburg is de laatste plek in Utrecht waar nog grootschalige nieuwbouw (circa 25.000 woningen) kan plaatsvinden. Die stap moet nu worden gezet’, aldus de grondeigenaren.
Zij stellen verder dat het bouwen van nieuwe en ook betaalbare woningen in Rijnenburg juist goed samen kan gaan met het opwekken van energie door onder meer zonnepanelen. ‘Laten we met elkaar een fantastische nieuwe energieproducerende woonwijk bouwen die een positieve bijdrage levert aan verkoeling van de Utrechtse woningmarkt’. De oproep aan het College van B&W en de gemeenteraad van Utrecht om in gezamenlijkheid een duurzaam en betaalbaar perspectief voor Rijnenburg te ontwikkelen, wordt door de grondeigenaren nader uiteen gezet in www.appelvoorrijnenburg.nl . 

Reacties