Nieuwbouwproject Jutfaseweg

Foto: Pixabay

Mozaïek Ontwikkelings- en Realisatie B.V. wil op de locatie Jutfaseweg duurzame woningen realiseren (midden categorie en vrije sector). Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Intentiedocument, zodat de verdere planontwikkeling kan beginnen. De initiatiefnemer heeft buurtbewoners geïnformeerd.

“In deze plannen is veel aandacht voor vergroening van het nu volledig verharde terrein”, licht wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) toe. “Daarnaast zijn we blij dat hiermee woningen in de middencategorie worden toegevoegd in Rivierenwijk.”
De beoogde grotere gezinswoningen zijn tevens een toevoeging in de wijk en zullen bijdragen aan de doorstroming en meer woningdifferentiatie in de buurt toevoegen. Ook zal er veel aandacht zijn voor een groen binnenterrein. Dit moet een aantrekkelijk terrein worden, dat als speelplaats kan dienen voor kinderen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
Op basis van het Intentiedocument en de programmatische uitgangspunten stelt de initiatiefnemer een bouwenvelop op, in nauwe samenwerking met de gemeente. Onderdeel daarvan is een participatie-traject met buurtbewoners en andere belanghebbenden. De initiatiefnemer informeert buurtbewoners over de vervolgstappen.

Reacties