Bewoners in Lombok krijgen woningen in zelfbeheer

Foto: Bo-Ex

Na drie jaar van voorbereidingen en testen gaat Bo-Ex samen met de Toekomstclub507, aannemer Plegt-Vos en installateur Bos Installatiewerken in februari 2020 starten met de grootschalige woningaanpak van 353 woningen in de Utrechtse wijk Lombok. De woningen worden aangepast naar de wensen van deze tijd en krijgen gemiddeld energielabel A. Maar Bo-Ex gaat nog een stap verder. Na het grootschalige onderhoud worden de woningen door Bo-Ex overgedragen aan de bewoners in zelfbeheer. De bewoners gaan hun eigen wooncomplex bestaande uit verschillende woonblokken en straten zelf onderhouden en sociaal beheren.

Afgelopen weken hebben de bewoners hun stem kunnen uitbrengen voor zowel de grootschalige woningaanpak als voor het zelfbeheer. Ondanks dat Bo-Ex de huurders gelijktijdig heeft gevraagd hun stem uit te brengen, betreft het twee losse metingen zonder directe afhankelijkheid van elkaar. 82,7% van de huurders is akkoord voor de woningaanpak en 77,3% van de huurders is akkoord met het voorstel voor het zelfbeheer. Voor beide voorstellen moest minimaal 70% van de bewoners “ja” stemmen. Beide voorstellen worden dan ook tot uitvoering gebracht.
In april 2017 hebben de bewoners van de bewonersvereniging Toekomstclub507 en de directie van Bo-Ex een startdocument voor dit complex (Complex 507) ondertekend.
Hiermee is het begin gemaakt met de toekomstplannen voor zowel een grootschalige woningaanpak van de 353 woningen als zelfbeheer na oplevering.
Waarom zetten Bo-Ex en de bewonersvereniging Toekomstclub507 in op zelfbeheer?
Zelfbeheer creëert betrokkenheid bij bewoners. Daarnaast weten bewoners van een complex heel goed wat ze nodig hebben om fijn te wonen. Het vastgoed blijft eigendom van Bo-Ex, de beheeractiviteiten worden overgenomen door de zelfbeheerorganisatie. Zaken als huurincasso, planmatig onderhoud en betalingsproblematiek blijven in beheer bij Bo-Ex.
Er komt één centraal kantoor in de buurt waar bewoners terecht kunnen voor onderhouds-klachten of vragen over sociaal beheer. Ook komt er een buurtbeheerder die onderhoud, technische klachten en reparaties oplost. Tijdens de start van de woningaanpak werken mensen van Bo-Ex samen met de zelfbeheerorganisatie. De komende twee jaar vindt een warme overdracht van werkzaamheden plaats.
De woningen aan de Kanaalstraat en omgeving zijn gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw. De woongebouwen zijn sterk verouderd en toe aan een opknapbeurt. Het complex heeft een aantal bouwkundige problemen. Door slijtage en veroudering zijn de houten kozijnen en veel leidingen slecht. De woningen zijn niet geïsoleerd en worden merendeels nog verwarmd met gaskachels. Door alle verbeteringen worden de woningen energiezuiniger, comfortabeler en veiliger. De woningaanpak start in februari 2020.
De woningen zijn geliefd en mensen willen er graag blijven wonen. De populariteit van de woningen is bovengemiddeld te noemen. Dit komt vooral door de lage huren, de woning-grootte, de tuinen, de buurt en de ligging.
De TC507 is de bewonersvereniging van de bewoners uit Complex 507. Vanaf 2009 is TC 507 actief, met als doel het behouden en opknappen van de 353 huizen van Complex 507 voor een betaalbare huur. Ook is de TC 507 vanaf 2009 de initiator en motor van het onderzoek naar hoe zelfbeheer in een groot sociaal woningbouwcomplex kan worden uitgevoerd. Deze zoektocht heeft een mooi plan opgeleverd dat samen met bewoners, Bo-Ex en zelfbeheerspecialisten verder wordt ontwikkeld. Voor meer informatie zie http://www.toekomstclub507.nl
 

Reacties