Appèl grondeigenaren om van Rijnenburg energielandschap met woningbouw te maken

Foto: gemeente Utrecht

Afgelopen donderdag heeft Harm Janssen, directeur BPD regio Noord-West,  namens het Consortium Grondeigenaren Rijnenburg het ‘Appèl voor Rijnenburg’ aan wethouders Klaas Verschuure en Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht aangeboden. In deze oproep wordt aan de gemeente gevraagd om gezamenlijk Rijnenburg op te pakken voor het aanpakken van de uitdagingen op de woningmarkt en de energietransitie. Samen kunnen de partijen de gemeente helpen meerdere doelstellingen te realiseren door hier een duurzaam en betaalbaar woon- en energielandschap te creëren.
 
Harm Janssen licht toe waarom dit nodig is: “Als consortium werken wij aan een plan voor Rijnenburg dat recht doet aan de uitdagingen op het gebied van de energietransitie en aan de wensen van woningzoekenden uit de stad en de regio. Door Rijnenburg alleen aan te wijzen als energielandschap, kan woningbouw in de huidige plannen van de Gemeente op zijn vroegst pas na 2040 plaatsvinden. Terwijl het tekort en de druk op de woningmarkt elk jaar groter wordt.”
De partijen doen daarom een oproep aan de gemeente Utrecht om voor Rijnenburg te kiezen voor een energielandschap mét woningbouw.
Het consortium van grondeigenaren in Rijnenburg wordt gevormd door: AM, Amvest, Ballast Nedam Development, Bouwinvest, BPD, Bunnik Projekten, GroenWest, Latei, Mitros, Portaal, Slokker, Synchroon en Timpaan.

Reacties