Vergunning voor crematorium Utrecht terecht verleend

Foto: de rechtspraak

De gemeente Utrecht heeft geen fouten gemaakt bij het verlenen van een vergunning voor de bouw van een crematorium op Begraafplaats St. Barbara in Utrecht. Dat is het oordeel van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Omwonenden zijn het niet eens met de verleende vergunning. Ze willen dat de voorzieningenrechter de vergunning daarom schorst, zodat St. Barbara niet met de bouw kan beginnen. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen.

Begraafplaats St. Barbara is een monumentale begraafplaats, met onder andere een kantoor, aula en kapel. Eind 2018 vroeg St. Barbara een vergunning aan voor de bouw van een crematorium met één oven. De gemeente Utrecht verleende die vergunning, maar moest hiervoor wel afwijken van het bestemmingsplan. Dit kon door gebruik te maken van de zogenoemde afwijkingsbevoegdheid. Die stelt dat er afgeweken kan worden van een bestemmingsplan als er sprake is van de bouw van een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan. Volgens 730 omwonenden en een stichting is die bevoegdheid in deze zaak ten onrechte toegepast. Zij zijn van mening dat het crematorium geen bijbehorend bouwwerk kan zijn omdat het in strijd is met het bestemmingsplan. De voorzieningenrechter ziet dit anders en oordeelt dat de gemeente Utrecht de juiste procedure heeft gevolgd bij het verlenen van de vergunning.
De omwonenden vinden dat het plan ook leidt tot een onaanvaardbare verkeerstoename, omdat volgens hen met de komst van een crematorium het aantal uitvaarten zal toenemen. St. Barbara lichtte tijdens de zitting toe dat er niet meer dan twee uitvaarten per dag zullen plaatsvinden. Dat is nu ook al het geval. Bovendien is er nu ook geen maximum aantal begrafenissen vastgelegd. Aangezien het maximaal aantal uitvaarten per dag niet groeit, leidt de bouw van een crematorium volgens de gemeente Utrecht niet tot meer verkeer. De voorzieningenrechter volgt de gemeente hierin.
Ook de uitstoot van het crematorium wordt door omwonenden aangehaald in hun verzoek. Die zou een negatief effect hebben op hun gezondheid. De gemeente Utrecht verwijst hierbij naar richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hierin staat dat een crematorium op 100 meter afstand van de dichtstbijzijnde woning moet liggen. In dit geval liggen de dichtstbijzijnde woningen op meer dan 150 meter. De gemeente Utrecht stelt dat het leefklimaat daardoor niet op onaanvaardbare mate wordt aangetast. Ook hierin volgt de voorzieningenrechter de gemeente.

Reacties

0