Huurder Portaal ziet huur beperkt stijgen

Foto: Portaal

Voor de grote meerderheid van de huurders van Portaal gaat hun huur per 1 juli alleen met het inflatiecijfer (1,6%) omhoog. Zo helpt Portaal zijn huurders hun woonlasten betaalbaar te houden. Dit beleid voert Portaal al enkele jaren en zet ze door zolang haar financiële positie dat toestaat. Portaal verhuurt ruim 52.600 woningen in de regio’s Amersfoort, Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht.

Volgens de wet mag Portaal de huren elk jaar aanpassen. De reden hiervoor is dat de corporatie, net als iedereen, te maken heeft met stijgende kosten door onder meer de inflatie. De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing is. Daarbij wordt gekeken naar het inkomen van de huurder.
Voor huishoudens met een bruto jaarinkomen lager dan 42.436 euro en een huur lager dan 720,42 euro is de huuraanpassing maximaal inflatievolgend: 1,6%. Dit is 2,5% lager dan wettelijk maximaal is toegestaan. Dit gaat om 42.843 huishoudens, ruim 81% van de woningen van Portaal.
Voor huishoudens met een inkomen lager dan 42.436 euro en een huur van 720,42 euro of hoger blijft de huur gelijk. Portaal kiest hiervoor omdat voor deze mensen de huur al hoog is ten opzichte van hun inkomen. Volgens de wet mag Portaal hier de inflatie plus 2,5% vragen, dus in totaal 4,1%. Ook diverse andere groepen huurders krijgen geen huurverhoging, bijvoorbeeld omdat er een sloopbesluit is genomen voor hun woning, of er dit jaar een renovatie op stapel staat voor hun woning.
Voor de huishoudens met een inkomen hoger dan 42.436 euro is de huuraanpassing maximaal 5,6% (1,6% inflatie + 4%). Hier gebruikt Portaal wel de maximale ruimte die de wet hen biedt, maar deze huurders betalen nooit meer dan de maximale huurprijs. Hierdoor betalen zij een huur die beter past bij hun inkomen. Zo leveren zij ook een bijdrage aan het betaalbaar houden van de huren voor huurders met een lager inkomen.
Op de website van Portaal staat uitgebreide uitleg over de huuraanpassing per 1 juli 2019. De informatie is te vinden op https://www.portaal.nl/ik-huur/huur-betalen/huuraanpassing/. Hier staat onder meer informatie over de commissie Huurmaatwerk. Die is er voor huurders die te maken hebben gekregen met een plotselinge daling van hun inkomen. In sommige gevallen komen die huurders in aanmerking voor huurverlaging. Portaal verlaagt bij huurders met recht op huurtoeslag en een huur boven de 720,42 euro de huur naar 720,42 euro. Dit doet Portaal na aanvraag van de huurder.

Reacties

Cookieinstellingen