Basisschool De Baanbreker maakt schoolplein watervriendelijk

Foto: De Baanbreker

Basisschool De Baanbreker in Lunetten heeft met de hulp van kinderen, ouders, bureau RIS en de subsidie ‘Blauwe Bewoners Initiatieven’ van het waterschap hun schoolplein vergroend en watervriendelijk gemaakt.

Directeur Marieke Boer van De Baanbreker is enthousiast over de subsidieregeling, die bewoners en (belangen)organisaties financieel ondersteunt bij hun watervriendelijke initiatieven: “Ons schoolplein bestond voor 100% uit tegels. Met de nieuwe wadi, die deels gevoed wordt door regenwater van het schooldak, en het groen op het plein ervaren leerlingen en ouders zelf wat er gebeurt als het regent. Er was dan ook veel enthousiasme toen er een flinke bui viel: “Hij (de wadi) werkt!!”
Met de vele regenbuien van de laatste weken heeft het vernieuwde schoolplein zijn voorbeeldfunctie voor een klimaatbestendige inrichting al ruim waargemaakt.
In de toekomst worden, door klimaatverandering, regenbuien heviger en langduriger. Ook komen periodes van extreme droogte vaker voor. De Stichtse Rijnlanden wil projecten zoals deze dan ook graag in het zonnetje zetten en ondersteunen.
De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!
Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen kan subsidie aanvragen. Hoogheemraad Els Otterman: “In 2018 hebben 19 verschillende initiatieven in ons gebied subsidie van ons gekregen. Met het geld zijn ijsvogelwanden aangelegd, schoolpleinen vergroend en is de Utrechtse singel natuurvriendelijker gemaakt. Ook voor 2019 is er weer 100.000 euro beschikbaar”. Meer informatie en een overzicht van projecten is te vinden op www.hdsr.nl/blauwinitiatief

Reacties

Cookieinstellingen