Eerste buurtpact gesloten in de Rietveldbuurt

Foto: Aanzet

Het college gaat stimuleren dat op verschillende plekken in de stad buurtpacten tot stand komen. Buurtpacten versterken de samenwerking in de buurt tussen bewoners(initiatieven) en organisaties als buurtteams, sociaal makelaars, jongerenwerk en huisartsen. Met de afspraken in een buurtpact worden sociale problemen in de buurt nog beter en gezamenlijk aangepakt.

In de Rietveldbuurt is kort geleden het eerste buurtpact gesloten. In deze buurt in Hoograven staan veel sociale huurwoningen. Sociaal makelaars, Buurtteam, Buurtpastoraat, Bo-Ex, wijkbureau Zuid en Jongerenwerkers hebben afspraken gemaakt om samen extra in te zetten op het ondersteunen van de bewoners, begeleiden van jeugd, aanpakken van armoede en schulden en schoon en veilig houden van de buurt. Bij het uitwerken van de afspraken worden de bewoners in deze buurt nadrukkelijk betrokken. Een tweede buurtpact, in Zuilen, komt eraan. Buurtwerkkamer ‘De Verbinding’ heeft hier het initiatief genomen. Ook in Lunetten en Overvecht wordt gewerkt aan een buurtpact.
Wethouder Maarten van Ooijen: “Een buurtpact – de naam zegt het al – is iets van alle betrokkenen in de buurt. We gaan het niet opleggen als gemeente, we willen het wel graag stimuleren en faciliteren. Ik hoop dat de voorbeelden die er nu liggen, ook andere buurten inspireert om problemen in de buurt nog beter en gezamenlijk aan te pakken.”
Bij de samenwerking in een buurtpact is de betrokkenheid van bewoners essentieel. Zij werken samen met de andere partijen. Zo kunnen bewoners meepraten en meewerken aan oplossingen in de eigen buurt.   

'

Reacties

article
71042
Het college gaat stimuleren dat op verschillende plekken in de stad buurtpacten tot stand komen.
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/71042/eerste-buurtpact-gesloten-in-de-rietveldbuurt/
2019-03-14T11:09:38+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2019/03/14110919/Rietveldbuurt.jpg
Stadsnieuws