Volgens het Utrechts college zijn er geen betalingen gedaan bij de Uithoflijn zonder tegenprestatie

Foto: UIthoflijn.nl

Het Utrechts college zegt alle middelen die zijn besteed aan de Uithoflijn te kunnen verantwoorden. Dat laat het college weten in reactie op een artikel in het AD Utrechts Nieuwsblad. Er zijn volgens het college geen betalingen gedaan zonder daadwerkelijke tegenprestatie.

Het college reageerde op schriftelijke vragen van de gemeenteraad over de Uithoflijn. Volgens het college kan het van alle middelen aangeven waar die aan besteed zijn en hoe ze bijdragen aan de realisatie van het werkend tramvervoersysteem. Het college betreurt het beeld dat is ontstaan naar aanleiding van het artikel in het AD Utrechts Nieuwsblad en herkent zich niet in de beweringen die gedaan zijn. Volgens het college lijkt de krant stukken te hebben ingezien die alleen betrekking hebben op een vroeg stadium van onderhandelingen met de aannemer over de meerkosten van de Uithoflijn.
Het is volgens het college inherent aan een groot en complex project, zoals de aanleg van een tramlijn, dat afspraken tussen de gemeente en provincie enerzijds en de aannemer anderzijds tussentijds meermaals wijzigen. Beide partijen onderhandelen hierbij over de kosten. De in de krant aangehaalde citaten hebben betrekking op bevindingen van de kostendeskundige bij het openingsbod van BAM in de onderhandelingen met betrekking tot vertragingskosten (16,4 miljoen euro). Het heeft geen betrekking op de uiteindelijke uitkomst. De onderhandeling leidde volgens het college uiteindelijk tot een overeenkomst van 15 miljoen euro. Die bestond voor 4,1 miljoen euro uit het afkopen van een aantal risico’s en voor 10,9 miljoen euro voor vertragingskosten. Dit is wat het college betreft een goed en verdedigbaar onderhandelingsresultaat.
Op verzoek van de raad is eerder een second opinion door onderzoeksbureau Procap gedaan over de meerkosten van 84 miljoen euro. Procap constateert dat er heldere afspraken gemaakt zijn over de meerkosten en zegt het volgende:  “Hoewel het totaal aan meerkosten en de opgelopen vertraging een negatief imago in de hand werken, blijkt er uit de contracten (basisovereenkomst, Nadere Overeenkomsten en VTW’s) geen inefficiënte besteding van financiële middelen.”
In het artikel staat ook dat er betalingen zonder onderbouwing zijn gedaan en zelfs zonder een daadwerkelijke tegenprestatie. Er worden nog drie bedragen genoemd: 3,5 miljoen euro, 2 miljoen euro en 83.000 euro. De eerste twee bedragen hebben volgens het college betrekking op uitgevoerd werk, daar is dus geen sprake van een onterechte betaling, aldus het college. Het laatste bedrag herkent de gemeente niet.
Zoals bij ieder overheidsproject gelden alle financiële controles en worden de protocollen gevolgd die daarbij horen. Hierover wordt verantwoording afgelegd in de gemeenteraad en provinciale staten. Tot slot doet een accountant altijd een rechtmatigheidscontrole op de betalingen. De jaarrekening 2017 van de gemeente is goedgekeurd.
De accountant van de provincie onderzoekt de jaarrekening 2017 op dit moment grondiger dan normaal vanwege de klokkenluidersmelding dan wel belangenverstrengeling vorig jaar en het daarop gevolgde integriteitsonderzoek. De accountant vraagt daardoor de provincie om extra onderbouwingen. De provincie is bezig die te leveren. Totdat de accountant daarover een oordeel heeft en een verklaring geeft, baseert de gemeente zich op de gebruikelijke processen en procedures. Op verzoek van de accountant is ook een integriteitsonderzoek gedaan. De onderzoeker, Integis, concludeert in de openbare samenvatting van de bevindingen van het onderzoek: “De voormalig manager bedrijfsvoering van POUHL heeft ons signalen gegeven die kunnen duiden op mogelijke onregelmatigheden inzake de betalingen aan BAM-CUU. Ons staan inzake deze signalen geen verifieerbare gegevens ter beschikking dan wel hebben wij geen aanwijzingen dat deze signalen houdbaar zijn.”. Dit alles geeft volgens het college tot nu toe geen aanleiding om verdenkingen van fraude of criminaliteit te veronderstellen.

'

Reacties

article
70627
Het Utrechts college zegt alle middelen die zijn besteed aan de Uithoflijn te kunnen verantwoorden.
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/70627/volgens-het-utrechts-college-zijn-er-geen-betalingen-gedaan-bij-de-uithoflijn-zonder-tegenprestatie/
2019-02-02T15:58:54+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2016/10/31131632/csm_Uithoflijn_001_428666731a.jpg
Stadsnieuws