Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast start handtekeningenactie

Foto: UStG

De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast (UStG) is een handtekeningenactie gestart tegen geluidsoverlast. Het doel is om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat woonoverlast door de Utrechtse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet worden verboden.

De huidige APV verbiedt van alles, maar geen woonoverlast. Hoewel het sinds juli 2017 wettelijk mogelijk is zo’n verbod in de APV op te nemen en dat inmiddels door 200 gemeenten ook gedaan is, is daar in Utrecht nog geen sprake van. De Stichting wil met de handtekeningenactie de gemeente aansporen om daar nu zo spoedig mogelijk werk van te maken.
Met woonoverlast wordt niet alleen geluidhinder bedoeld, maar ook schelden, schreeuwen, intimidatie en agressie, rotzooi maken, met spullen en fietsen gooien, stank- en (hout)rookoverlast, dealen, ongedierte, hinderlijke huisdieren enz.
In juli 2017 is met grote meerderheid in Eerste en Tweede Kamer een wet aangenomen (‘Wet aanpak woonoverlast’) die de burgemeester de mogelijkheid geeft maatregelen te nemen die minder ver gaan dan huisuitzetting. Maar daartoe moet er wel eerst een verbod op woonoverlast opgenomen worden in de APV.
Dat woonoverlast niet alleen met huisuitzetting kan worden aangepakt is belangrijk omdat
huisuitzetting erg ingrijpend is en de burgemeester die maatregel alleen zal nemen als er
sprake is van aanhoudende en extreme overlast. Met minder vergaande maatregelen kan hij eerder ingrijpen.
Minder vergaande maatregelen kunnen bestaan uit concrete ‘gedragsaanwijzingen’, afhankelijk van de aard van de overlast. Bijvoorbeeld: beperken van het aantal bezoekers,
instellen van een tijdsgrens waarna het stil moet zijn, een grens aan hoe hard de TV en de
muziek mag staan, aanbrengen van geluidwerende vloerisolatie, buren niet meer agressief benaderen enz..
Met het geven van een gedragsaanwijzing kan de burgemeester een last onder dwangsom opleggen (bijvoorbeeld € 100 voor elke overtreding). Hij kan ook bestuursdwang toepassen. Bijvoorbeeld op kosten van de overlastgever geluid-werende vloerbedekking laten aanleggen.
Het spreekt vanzelf dat tegen de gedragsaanwijzing, de last onder dwangsom en de
bestuursdwang bezwaar gemaakt kan worden en beroep kan worden ingesteld. Ook door de omwonenden die om die maatregel hebben gevraagd als de burgemeester weigert de
maatregel te nemen.
Volgens de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast is het erg belangrijk dat de gemeenteraad de APV aanpast, zodat woonoverlast verboden wordt. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, waar burgemeester Van Zanen voorzitter van is, heeft een concept opgesteld voor het artikel dat daartoe in de APV moet worden opgenomen, de gemeente kan dat zo overnemen.
100 handtekeningen zijn voor de handtekeningenactie genoeg, want dan moet de
gemeenteraad het verzoek om het woonoverlastverbod in de APV op te nemen op de agenda zetten.
Als er meer dan 250 geldige ondertekenaars zijn, dan moet de gemeenteraad een besluit
nemen om de APV wel of niet hierop aan te passen. Als de gemeenteraad dat wil kan de
aanpassing van de APV binnen 3 maanden geregeld zijn.

Reacties

article
70337
De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast (UStG) is een handtekeningenactie gestart tegen geluidsoverlast. Het doel is
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/70337/utrechtse-stichting-tegen-geluidsoverlast-start-handtekeningenactie/
2019-01-05T14:20:11+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2019/01/05141925/UStG.jpg
Stadsnieuws