Jongerencultuurhuis Overvecht stap dichterbij

Buzinezzclub slaat brug tussen jongeren en maatschappij
Foto: CC0 Public Domain

Voor het nieuwe jongerencultuurhuis in Overvecht zoekt Utrecht een exploitant. In dit cultuurhuis kunnen jongeren tot 23 jaar deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en zo hun talenten ontwikkelen. De gemeente streeft naar een openingsdatum vóór 1 juni 2019. Geïnteresseerde organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen.

 

Jongeren uit Overvecht hebben aangegeven dat ze graag een cultuurhuis willen. Ze willen hun talenten ontwikkelen en zelf culturele initiatieven opzetten en uitvoeren, zoals sinds 2013 ook gebeurt in het jongerencultuurhuis Kanaleneiland. Het jongerencultuurhuis brengt artistieke vernieuwing en nieuwe makers voort en een nieuw publiek voor het Utrechtse cultuuraanbod.

Het jongerencultuurhuis beperkt zich niet tot kunst en cultuur, maar werkt ook samen met onderwijs, sport, welzijn en jongerenwerk. Het cultuurhuis heeft een professionele organisatie die het aanspreekpunt is, de sfeer bewaakt en zorgt voor een goed contact met de buurt. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt op welke locatie in Overvecht het cultuurhuis komt.

Culturele ondernemers kunnen een aanvraag doen voor subsidie. Deze bedraagt maximaal €200.000,- per jaar voor exploitatie, programmering en beheer. De gemeente kent de subsidie toe voor een periode van 6 jaar (2019-2024). In die tijd kan het jongeren cultuurhuis zich ontwikkelen . Vanaf 2025 geldt een nieuwe cultuurnotaperiode. Voorafgaand daaraan start een nieuwe aanvraagronde voor een 4-jarige subsidie, net als voor alle wijkcultuurhuizen en cultuurinstellingen in Utrecht.

Een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen beoordeelt de ingediende aanvragen. Zij toetsen de plannen onder andere op artistieke waarde, betekenis voor de stad en wijk, diversiteit, talentontwikkeling en fair practice. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders. Het college kiest begin maart 2019 de definitieve exploitant.

 

Reacties

article
70095
Voor het nieuwe jongerencultuurhuis in Overvecht zoekt Utrecht een exploitant. In dit cultuurhuis kunnen jongeren
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/70095/jongerencultuurhuis-overvecht-stap-dichterbij/
2018-12-06T11:28:51+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2016/02/14133305/web-970291_1280.jpg
Stadsnieuws