Utrecht tevreden over bereiken van landelijk akkoord bed, bad, brood en begeleiding

Foto: CC0 Public Domain

De gemeente Utrecht is tevreden dat landelijk een akkoord is bereikt over bed, bad, brood en begeleiding voor het opvangen van ongedocumenteerde vreemdelingen in Nederland. Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een aantal gemeenten gaan de komende tijd samenwerken aan een pilot ‘Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)’. Meewerken aan deze proef geeft de gemeente Utrecht de kans de lokale succesvolle opvang door te ontwikkelen in samenwerking met het Rijk.

Naar verwachting zal het Rijk naast Utrecht ook de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen vragen in 2019 met de LVV-pilot te starten, om deze elk op haar eigen manier verder te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling en uitvoering ervan stelt het Rijk, samen met gemeenten, financiering beschikbaar.
Wethouder asiel en integratie Maarten van Ooijen: “Wij bieden samen met Utrechtse organisaties en professionals al jaren opvang. Activeren en begeleiding voor een duurzame oplossing is het uitgangspunt. Utrecht beschouwt het akkoord als erkenning voor deze lokale aanpak waarvoor in de stad veel steun is. Aan de samenwerkingsovereenkomst zijn jarenlange en soms moeizame onderhandelingen vooraf gegaan. De nieuwe afspraken bieden mogelijkheden om de opvang en begeleiding verder te versterken en te bestendigen. Daarom zien we uit naar een constructieve samenwerking met alle betrokken partijen.”

Utrecht werkt al jaren nauw samen met organisaties als Stichting Noodopvang Utrecht, Vluchtelingenwerk, Toevlucht, STIL, Seguro, Tussenvoorziening en Leger des Heils. Zij bieden mensen onderdak en begeleiding. Voor de pilot gaan gemeenten, het Rijk en de vreemdelingenketen samenwerken, met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) die het vertrek regelt van vreemdelingen die Nederland moeten verlaten.

Reacties