Gemeente gaat na 10 jaar gekraakt pand aan Prinsesselaan ontruimen

Foto: Indymedia

De gemeente gaat na ruim 10 jaar een pand aan de Prinsesselaan ontruimen. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Op de Prinssesselaan bevindt zich de voormalige wijkpost van de afdeling Stadswerken van de gemeente. Het pand is sinds 2006 gekraakt. In 2016 heeft de gemeente de grond verkocht aan de R.K. begraafplaats St. Barbara. De gemeente zou ervoor zorgen dat de krakers zouden verdwijnen.
De afgelopen jaren heeft de gemeente verschillende mogelijkheden onderzocht om de krakers van een andere locatie te voorzien. De krakers is onder meer een pand aan de Isotopenweg 55 in bruikleen aangeboden. Dit heeft er echter niet toe geleid dat de krakers het terrein aan de Prinsesselaan hebben verlaten.
Vervolgens heeft de gemeente een kort geding aangespannen tegen de krakers om de ontruiming te bewerkstelligen. Tijdens de mondelinge behandeling hebben de krakers tegenover de rechter toegezegd uiterlijk 1 oktober 2018 het gebouw te ontruimen. De gemeente heeft op haar beurt beloofd om voor een van de krakers, een vrouw, andere woonruimte te zoeken.
De vrouw zijn drie woningen aangeboden maar die zijn alledrie door haar geweigerd. Het Buurtteam is nog steeds op zoek naar vervangende woonruimte. Echter de gemeente is op basis van de koopovereenkomst met St. Barbara gehouden om het pand ‘vrij van gebruik’ op te leveren. Daarom zal de gemeente tot ontruiming overgaan. De gemeente schrijft het zeer te betreuren dat het zo ver heeft moeten komen.

Reacties