Lombok en Zeeheldenbuurt krijgen hemelwaterriool

Foto: Pixabay

De gemeente gaat eind september in Lombok en de Zeeheldenbuurt een hemelwaterriool aanleggen. Bewoners kunnen de achterzijde van hun woning hier op aansluiten. Ook worden bewoners gestimuleerd zelf maatregelen te nemen in hun woning en tuin om wateroverlast tegen te gaan.

Als gevolg van het veranderende klimaat heeft ook Utrecht de laatste jaren vaker te maken met zware regenbuien. In een korte tijd moet het regenwater worden afgevoerd naar het riool of infiltreren in de bodem. Vooral souterrainwoningen blijken kwetsbaar te zijn voor regenwater dat niet goed kan wegstromen.
Dit probleem speelt met name in de Zeeheldenbuurt en in Lombok. Naar aanleiding van de hevige buien van 28 juli 2014 en 2 augustus 2014 hebben bewoners van souterrainwoningen in Lombok en de Zeeheldenbuurt de gemeente gevraagd om te zorgen voor een oplossing.
Na onafhankelijk juridisch onderzoek en een onderzoek onder bewoners zijn verschillende scenario’s om wateroverlast te voorkomen uitgewerkt en beoordeeld. Het scenario waarbij de gemeente een nieuw hemelwaterriool aanlegt en bewoners maatregelen nemen in de eigen woning werd als beste beoordeeld.
In het voorjaar van 2018 heeft de gemeente de Jonge Milieuadviseurs ingeschakeld om eigenaren onafhankelijk advies te geven over het waterproof maken van hun woning. Inmiddels hebben de Jonge Milieuadviseurs op verzoek van 21 eigenaren hun woning bouwkundig beoordeeld en een advies uitgebracht.
Gisteravond heeft er een informatieavond plaatsgevonden waar bewoners zijn geïnformeerd over de aanleg van het hemelwaterriool. De werkzaamheden zullen naar verwachting vier maanden duren en zullen in januari 2019 worden afgerond.

Reacties

article
69277
De gemeente gaat eind september in Lombok en de Zeeheldenbuurt een hemelwaterriool aanleggen. Bewoners kunnen
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/69277/lombok-en-zeeheldenbuurt-krijgen-hemelwaterriool/
2018-09-12T12:51:29+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2017/06/20173506/rain-2090145_1280.jpg
Stadsnieuws